Vestas Technology R&D Center

Vestas utviklings- og forskningsfasiliteter under ett tak

I den nordlige delen av Århus møter reisende langs hovedinnfartsåren Randersvej den markante bygningen som rommer Vestas’ utviklingsavdeling. Da området ble utviklet på 2000-tallet, valgte vindmølleprodusenten å plassere utviklingsavdelingen på et iøynefallende sted, og som nabo til det samtidige hovedkontoret.
 • Vestas Wind Systems A/S
  Kunde
 • Cowi A/S
  Ingeniør
 • Adresse
  Hedeager, Skejby, Århus
 • År
  2007-2010
 • Omfang
  18.300 m² + 8000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Aarhus Vestas 20121012 TH 0100 web

Med sin skarpskårne profil rager Vestas’ utviklingssenter i omgivelsene og utgjør et markant landemerke. Straks man ser huset, blir tonen slått an med den transparente fasaden som viser frem og rammer inn et gigantisk vindmølleelement. Dette er en høyborg for vindenergi – stedet der nye løsninger og ny kunnskap om vindenergimessige oppfinnelser kan bli til.

Arkitema Aarhus Vestas 20121012 TH 0112 web

Senteret er plassert på det høyeste stedet på tomten, dels for å sikre god visuell kontakt med omgivelsene, dels for å bruke eksponeringsmuligheten mot Randersvej. Et stort glassparti som er trukket inn i fasaden, markerer hovedinngangen som leder inn til husets treetasjes høye atrium, som er et samlende rom for hele huset. På øverste nivå i atriets trappelandskap er en vindmølle-nacelle V90 bygget om til en 3D-hule. I tillegg til dette rommer huset et stort auditorium med tilhørende undervisningsfasiliteter. Samtlige kontorer er designet som fleksible enheter som støtter prosjektarbeid og kunnskapdeling på tvers av virksomheten.

Utviklingssenteret samler virksomhetens utviklings- og forskningsfasiliteter under ett tak og rommer kontorfasiliteter for 500 medarbeidere, showroom samt større og mindre laboratorier og testfasiliteter.

Prosjektet ble til i en tett dialog med Vestas, der Arkitema i innledningsfasen utførte en brukerundersøkelse i samarbeid med en bedriftspsykolog. Heretter utviklet vi byggeprogram og skisseforslag i en brukerprosess med utvalgte medarbeidere.

Arkitema Aarhus Vestas Jylland 20120920 TH3712 web