Vestas Technology R&D Center

Vestas' udviklings- og forskningsfaciliteter under ét tag

I den nordlige del af Aarhus møder rejsende af hovedindfaldsvejen Randersvej den markante bygning, der rummer Vestas’ udviklingsafdeling. Da området i 00érne blev udviklet valgte vindmølleproducenten at placere udviklingsafdelingen på en markant position, og som nabo til det samtidige hovedkvarter.
 • Vestas Wind Systems A/S
  Bygherre
 • Cowi A/S
  Ingeniør
 • Stine Hedegaard
  Erhvervspsykolog
 • Adresse
  Hedeager, Skejby, Århus
 • År
  2007-2010
 • Omfang
  18.300 m² + 8000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema Aarhus Vestas 20121012 TH 0100 web

Vestas udviklingscenter peger med sin skarpskårne profil ud i sine omgivelser, og udgør således et markant vartegn. Straks man ser huset, der med sin transparente facade udstiller og indrammer et gigantisk vindmølleelement, er tonen slået an. Dette er en højborg for vindenergi, stedet hvor nye løsninger og ny viden om vind-energimæssige opfindelser kan finde sted.

Arkitema Aarhus Vestas 20121012 TH 0112 web

Centret er placeret på det højeste sted på grunden, dels for at sikre god visuel kontakt til omgivelserne, dels for at anvende eksponeringsmuligheden mod Randersvej. Et stort glasparti trukket tilbage i facaden markerer hovedindgangen, der leder indenfor til husets tre-etager høje atrium, der er et samlende rum for hele huset. På øverste niveau i atriets trappelandskab er en vindmølle nacelle V90 bygget om til en 3D-hule. Derudover rummer huset et stort auditorium med tilhørende undervisningsfaciliteter. Samtlige kontorer er designet som fleksible enheder, der understøtter projektarbejde og videndeling på tværs af virksomheden.

Udviklingscentret samler virksomhedens udviklings- og forskningsfaciliteter under ét tag og rummer kontorfaciliteter for 500 medarbejdere, showroom samt større og mindre laboratorier og testfaciliteter.

Projektet blev til i en tæt dialog med Vestas, hvor Arkitema indledningsvis udførte en brugerundersøgelse i samarbejde med en erhvervspsykolog. Herefter udviklede vi byggeprogram og skitseforslag i en brugerproces med udvalgte medarbejdere.

Arkitema Aarhus Vestas Jylland 20120920 TH3712 web