Vestas Technology R&D Center

Vestas utvecklings- och forskningsanläggningar under ett tak

I norra delen av Aarhus möter den som kommer längs huvudinfartsvägen Randersvej den iögonfallande byggnad som rymmer Vestas utvecklingsavdelning. När området utvecklades på 00-talet valde vindturbintillverkaren att placera utvecklingsavdelningen i en markant position, som granne med det befintliga huvudkontoret. 
 • Vestas Wind Systems A/S
  Beställare
 • Cowi A/S
  Ingenjör
 • Adress
  Hedeager, Skejby, Århus
 • År
  2007-2010
 • Omfattning
  18.300 m² + 8000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Aarhus Vestas 20121012 TH 0100 web

Vestas utvecklingscenter pekar med sin skarpskurna profil ut mot sin omgivning och utgör därmed ett tydligt landmärke. Direkt när man ser huset, som med sin transparenta fasad ställer ut och ramar in en gigantisk del av en vindturbin, slås tonen an. Det här är vindenergins högborg, en plats där nya lösningar och nya kunskaper om vindenergiinnovationer kan uppnås.

Arkitema Aarhus Vestas 20121012 TH 0112 web

Centret ligger på platsens högsta punkt, dels för att säkerställa god visuell kontakt med omgivningen, dels för att utnyttja exponeringsmöjligheten mot Randersvej. Ett stort glasparti som dragits tillbaka in i fasaden markerar huvudingången som leder in till husets tre våningar höga atrium, vilket är ett samlande rum för hela huset. På översta nivån i atriets trapplandskap har gondolen till vindkraftverket V90 byggts om till en 3D-grotta. Dessutom har huset en stor hörsal med tillhörande undervisningslokaler. Alla kontor är designade som flexibla enheter för att stödja projektarbete och kunskapsdelning inom hela företaget.

I utvecklingscentret samlas företagets utvecklings- och forskningsanläggningar under ett tak och rymmer kontorslokaler för 500 medarbetare, showroom samt större och mindre laboratorier och testfaciliteter.

Projektet genomfördes i en nära dialog med Vestas, där Arkitema inledningsvis utförde en användarundersökning i samarbete med en företagspsykolog. Därefter utvecklade vi byggprogram och skissförslag i en användarprocess med utvalda medarbetare.

Arkitema Aarhus Vestas Jylland 20120920 TH3712 web