House of Vestas

Vestas nya huvudkontor

I början av 00-talet omvandlades ett större område i den norra delen av Aarhus till en företagspark, och här valde Vestas att bygga ett nytt huvudkontor. Med en framträdande placering som alla som kommer körande norrifrån kan se, var det viktigt för vindkraftskoncernen att göra ett bra och välkomnande intryck. 
 • Vestas Wind Systems A/S
  Beställare
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Innovation Lab
  Landskap partner
 • Pihl
  Entreprenör
 • COWI
  Ingenjör
 • Adress
  Hedeager, Skejby, Aarhus
 • År
  2008-2011
 • Omfattning
  22.500 m² samt 9.540 m² källare
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema House of Vestas L3012995 OBS mangler solafskærmning web

House of Vestas har fått en karakteristisk fasad med nyansskiftande mörka glasmosaiker och en byggnadskropp som elegant bryts av och markerar sitt entréparti. Fasadernas glasskivor är mobila och styrs av solinfallet.

Arkitema House of Vestas 20120831 TH 0204 web

Byggnaden har inretts med ett mycket flexibelt kontorskoncept, så att man enkelt kan skapa olika kontorsmiljöer för en till tjugo personer – utan att byggnadens tekniska installationer berörs. Kontoren är nära sammankopplade och ett gångstråk med atriumkaraktär fungerar som byggnadens samlande rum. Huset ritades och byggdes från början som Vestas nya huvudkontor, men har sedan dess ändrat karaktär till ett coworking-kontor, där Vestas och andra företag delar de attraktiva kontorslokalerna.

Längs gångstråket ligger de utåtriktade funktionerna som mötescenter, hörsal och matsal. Samtidigt är atriet husets centrala punkt, dit man kommer och varifrån man tar sig till husets olika avdelningar och funktioner. Atriet är en levande och attraktiv miljö som skapar varierade rumsliga upplevelser och möjlighet till avkoppling.

Arkitema House of Vestas Wind Systems AS Jesper Balleby 12 web
Arkitema House of Vestas MG 0314 web
Byggnaden har landets största jordvärmeanläggning som förbrukar cirka 50 procent mindre energi än en genomsnittlig kontorsbyggnad.

House of Vestas har projekterats med LEED-certifiering i den högsta kategorin ˮPlatinumˮ som motsvarar en lågenergibyggnad i klass 1. Utöver House of Vestas ritade vi samma år Vestas Technology R&D Centre. Bland annat har byggnaden landets största jordvärmeanläggning som förbrukar cirka 50 procent mindre energi än en genomsnittlig kontorsbyggnad. Utöver House of Vestas ritade vi samma år Vestas Technology R&D Centre.

Arkitema House of Vestas 20120831 TH 0228 web