Ny Kastrup Lufthavn station

Utvidelse av Københavns Lufthavn Station med «Ny Kastrup Lufthavn Station»

Sammen med Femernforbindelsen er Øresundsbanen en avgjørende brikke i realiseringen av den felles europeiske visjonen om ett sammenhengende trafikknett som knytter sammen nord, sør, øst og vest. Her spiller Ny Kastrup Lufthavn Station en viktig rolle, til glede og nytte for både passasjerer, godskunder og miljø, når jernbanen blir et enda mer attraktivt alternativ til person- og lastebiltrafikk.
 • Sund og Bælt
  Klient
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Københavns Lufthavn, Kastrup
 • År
  2020-2025
 • Perroner og adgangsbro
  350 m
 • Arkitekt
  Arkitekt
 • Landskap
  Arkitema

Som et ledd i en større utvidelse av Øresundsbanen for å sikre tilstrekkelig kapasitet til fremtidens behov innen person- og godstransport når den kommende Femernforbindelsen åpnes, utvides den nåværende stasjonen ved Københavns lufthavn med en helt ny stasjon. Den nye stasjonen vil i fremtiden gi enkel tilgang for reisende med tog, fly og T-bane både for reisende fra Danmark og til/fra Sverige.

Den nye stasjonen skal bygges med to nye sideplattformer langs eksisterende godsspor nord for flyplassens Terminal 3. Adkomst fra plattformene til flyplassen skjer via en ny gangbro, som kobles sammen med en ny transferkorridor i dagens flyplassbygninger og videre til flyplassens Terminal 3 og T-bane.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V01 web
CPH luftfoto crop 02 B
Passasjeropplevelsen og fremkommelighet har vært i fokus helt fra begynnelsen av prosjektet, for å sikre enkel passasjergjennomstrømning og sikkerhet for de reisende.
Arkitema Karstrup Lufthavn Station V03 web

For å skape en sammenhengende og harmonisk arkitektur tar de nye plattformene utgangspunkt i DSBs retningslinjer, mens den nye gangbroen er inspirert av den nåværende T-banebroens design med karakteristisk rammekonstruksjon og bropilarer i betong.

Arkitema og COWI har som en del av byggherrerådgivningen for Sund og Bælt utarbeidet prosjektforslag for den nye stasjonen og gangbroen. Konseptet for de nye transferforbindelsene i flyplassens bygninger er utviklet i tett dialog med Københavns Lufthavn.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V10 web

Utvidelsen av Øresundsbanen med de to nye plattformene og gangforbindelsen forventes å kunne tas i bruk av togoperatører og passasjerer innen utgangen av 2025.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V08 web