Ny Kastrup Lufthavn station

Udvidelse af Københavns Lufthavn Station med "Ny Kastrup Lufthavn Station"

Sammen med Femernforbindelsen, er Øresundsbanen en afgørende brik i realiseringen af den fælles europæiske vision om ét sammenhængende trafiknet, der knytter nord, syd, øst og vest sammen. Her spiller Ny Kastrup Lufthavn Station en vigtig rolle, til glæde og gavn for passagerer, godskunder og miljøet, når jernbanen bliver et endnu mere attraktivt alternativ til person- og lastbiltrafik.
 • Sund og Bælt
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Københavns Lufthavn, Kastrup
 • År
  2020-2025
 • Perroner og adgangsbro
  350m
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema

Som led i en større udvidelse af Øresundsbanen for at sikre tilstrækkelig kapacitet til fremtidens passager- og godstransportbehov når den kommende Femernforbindelse åbnes, udvides den eksisterende station ved Københavns lufthavn med en helt ny station. Den nye station vil i fremtiden give nem adgang for rejsende med tog, fly og metro både for rejsende fra Danmark og til/fra Sverige.

Den nye station anlægges med to nye sideperroner langs de eksisterende godsspor nord for lufthavnens terminal 3. Adgang fra perronerne til Lufthavnen sker via en ny gangbro, der forbindes til en ny transferer korridor i de eksisterende lufthavnsbygninger og videre til Lufthavnens Terminal 3 og metro.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V01 web
CPH luftfoto crop 02 B
Passageroplevelsen og wayfinding har været i fokus helt fra starten af projektet for at sikre enkelt passagerflow og tryghed for de rejsende.
Arkitema Karstrup Lufthavn Station V03 web

For at skabe en sammenhængende og harmonisk arkitektur tager designet af de nye perroner afsæt i DSBs retningslinjer, mens den nye gangbro inspireres af den eksisterende metrobroers design med karakteristiske rammekonstruktion og betonbropiller.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V10 web

Arkitema og COWI har som en del af bygherrerådgivningen for Sund og Bælt udarbejdet projektforslag på den nye station samt gangbro. Konceptet for de nye transferforbindelser i lufthavnens bygninger er udviklet i tæt dialog med CPH lufthavn

Udvidelsen af Øresundsbanen med de to nye perroner og gangforbindelsen forventes at kunne tages brug af togoperatører og passagerer ultimo 2025.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V08 web