Ny station på Kastrups flygplats

Utbyggnad av stationen på Köpenhamns flygplats med ”Ny Kastrup Lufthavn Station”

Tillsammans med Femernförbindelsen är Öresundsbanan en avgörande pusselbit för att förverkliga den gemensamma europeiska visionen om ett sammanlänkat trafiknät som binder samman norr, söder, öst och väst. Här spelar Ny Kastrup Lufthavn Station en viktig roll, till glädje och nytta för passagerare, godskunder och miljön, då järnvägen blir ett ännu attraktivare alternativ till person- och lastbilstrafik.
 • Sund og Bælt
  Beställare
 • COWI
  Ingenjör
 • Adress
  Københavns Lufthavn, Kastrup
 • År
  2020-2025
 • Perronger och tillfart
  350 m
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Som ett led i en omfattande utbyggnad av Öresundsbanan för att säkerställa tillräcklig kapacitet inför framtidens behov av person- och godstransporter när den kommande Femernförbindelsen öppnas, kommer den befintliga stationen på Köpenhamns flygplats att kompletteras med en helt ny station. Den nya stationen kommer i framtiden att ge smidig tillgång för resenärer som väljer tåg, flyg och tunnelbana, vare sig de reser inom Danmark eller till/från Sverige.

Den nya stationen byggs med två nya sidoperronger längs de befintliga godsspåren norr om flygplatsens terminal 3. Flygplatsen nås från perrongerna via en ny gångbro som sammankopplas med en ny transferkorridor i de befintliga flygplatsbyggnaderna och fortsätter till flygplatsens terminal 3 och tunnelbana.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V01 web
CPH luftfoto crop 02 B
Passagerarnas upplevelse och wayfinding har stått i fokus redan från projektstarten för att säkerställa ett enkelt passagerarflöde och trygghet för de resande.
Arkitema Karstrup Lufthavn Station V03 web

För att skapa en sammanhängande och harmonisk arkitektur utgår designen av de nya perrongerna från DSB:s riktlinjer, medan den nya gångbron fått inspiration av den befintliga tunnelbanebrons design med dess karakteristiska ramkonstruktion och bropelare av betong.

Som en del av byggherrerådgivningen för Sund og Bælt, har Arkitema och COWI utarbetat projektförslag för den nya stationen samt gångbron. Konceptet för de nya transferförbindelserna i flygplatsens byggnader har utvecklats i nära dialog med Kastrups flygplats.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V10 web

Utbyggnaden av Öresundsbanan med de två nya perrongerna och gångförbindelsen förväntas kunna tas i drift av tågoperatörer och passagerare i slutet av 2025.

Arkitema Karstrup Lufthavn Station V08 web