Sydhavnsmetro

Fem nya tunnelbanestationer

De sammanlagt fem tunnelbanestationerna på linjen: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads och Ny Ellebjerg hämtar sin designmässiga inspiration från den övergripande utformningen av Köpenhamns metro och fokuserar på säkerhet, dagsljus och goda upplevelser för passagerarna när de väljer detta kollektiva transportmedel.
 • Metroselskabet I/S
  Beställare
 • SYSTRA & Gottlieb Paludan Architects
  Arkitektur partner
 • COWI
  Landskapspartner
 • COWI / SYSTRA JV
  Ingenjör och transportsystem
 • Superflex
  Konstnär
 • Pernille With Madsen
  Konstnär
 • René Schmidt
  Konstnär
 • Christian Schmidt Rasmussen
  Konstnär
 • Henrik Plenge Jakobsen
  Konstnär
 • Metroselskabet
  Visualiseringer
 • Adress
  Sydhavnen, København
 • År
  2015-2024
 • Omfattning
  4,6 km, 14.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Köpenhamns metro har sedan starten varit ett ambitiöst projekt som skapar sammanhang i staden genom sina eleganta och framtidssäkrade linjer och stationer. Nästa etapp i projektet är Sydhavnsmetroen (M4), som binder samman staden med nya utvecklingsområden i den sydliga delen av Köpenhamn. Samtidigt blir Sydhavnsmetroens ändstation – Ny Ellebjerg – den näst största knutpunkten i Danmark med tunnelbanelinjer, internationell, regional och lokal järnväg samt bussar, cyklar, bilar och spårväg i ett sammanhängande transfernav.

Arkitema Metrokort cityringen sydhavnen
Arkitema Metro Sluseholmen platform web
Arkitema Metro Ny Ellegjerg web
Arkitema Enghave Brygge platform web
Arkitema Metro Platform Havneholmen web
Arkitema Metro Mozarts Plads web

I likhet med den befintliga tunnelbanan kommer stationerna att utformas som ett sammanhängande verk som upprepar en 5,5 meter lång modul i golv, väggar och tak. En modul som avspeglar det exakta avståndet mellan dörrarna på Köpenhamns tunnelbanetåg. För Sydhavnsmetroen har vi utvecklat en ny typ av ljusinsläpp som både leder dagsljus ända ner till perrongerna, fungerar som rökventilation och samtidigt erbjuder aktiva och involverande uppehållsmöjligheter på de nya plattformarna.

Längs hela rutten påverkar stationerna sina närområden och ger nya möjligheter. Ett exempel är Mozarts Plads, där vi har utvecklat stadsrummet i nära samarbete med Metroselskabet, Köpenhamns kommun och lokala medborgargrupper. Här kommer bland annat delar av den befintliga vägen att införlivas till ett nytt och större attraktivt stadsdelstorg till glädje för den lokala miljön.

Arkitema Metro web
Sydhavnsmetro är den första tunnelbanelinjen i Danmark med integrerade megakonstverk på samtliga fem stationer.

Dessa arbeten kommer att bidra till att separera stationerna. Konstverken utförs av utvalda danska samtidskonstnärer i samarbete med Statens Kunstfond i Danmark. Sydhavnsmetroen har utarbetats i ett mycket nära samarbete med Metroselskabet. Vi ingår i ett projektkontor där arkitekt, landskapsarkitekt, ingenjör och byggherre arbetar sida vid sida.

Arkitema Sydhavnsmetro Skylight toolbox 02 01
Arkitema Sydhanvsmetro Skylight toolbox 01
Arkitema Sydhavn Situationsplan

Arkitemas tjänster omfattar designledning av arkitektur och landskapsarkitektur, samordning med beställare, andra fackdiscipliner, myndigheter, konstnärer och intressenter samt projektering av Concept Design och Tender Design for Architectural Works. Dessutom ingår Concept Design för de fem stationsplattformarna i rådgivningen.

Arkitema Metro concourse Sluseholmen web