Sydhavnsmetro

Fem nye metrostationer

De i alt fem metrostationer på strækningen: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg tager deres designmæssige udspring i det overordnede design for den københavnske Metro og har fokus på tryghed, dagslys og på at give passagererne en god oplevelse, når de vælger den kollektive Metro som transportform.
 • Metroselskabet I/S
  Bygherre
 • SYSTRA & Gottlieb Paludan Architects
  Arkitektpartnere
 • COWI
  Landskabspartner
 • COWI / SYSTRA JV
  Ingeniør og transportsystemer
 • Superflex
  Kunstner
 • Pernille With Madsen
  Kunstner
 • René Schmidt
  Kunstner
 • Christian Schmidt Rasmussen
  Kunstner
 • Henrik Plenge Jakobsen
  Kunstner
 • Metroselskabet
  Visualiseringer
 • Adresse
  Sydhavnen, København
 • År
  2015-2024
 • Omfang
  5 underjordiske stationer, 4,6 km tunnel
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema

Københavns Metro har fra starten været et ambitiøst projekt, der har skabt sammenhæng i byen via elegante og fremtidssikrede metrolinjer og -stationer. Næste etape på projektet er Sydhavnsmetroen (M4), der binder byen sammen med nye byudviklingsområder i den sydlige del af København. Samtidig bliver Sydhavnsmetroens endestation, Ny Ellebjerg, Danmarks næststørste trafikale knudepunkt med metrolinjer, international-, regional- og lokal jernbane, samt busser, cykler, biler og letbane i én sammenhængende transfer hub.

Arkitema Metrokort cityringen sydhavnen
Arkitema Metro Sluseholmen platform web
Arkitema Metro Ny Ellegjerg web
Arkitema Enghave Brygge platform web
Arkitema Metro Platform Havneholmen web
Arkitema Metro Mozarts Plads web

Som i den eksisterende metro bliver stationerne udformede som ét sammenhængende værk, der gentager et 5,5 meter modul i gulve, vægge og lofter. Et modul der er affødt af den præcise afstand mellem dørene på de københavnske metrotog. Til Sydhavnsmetroen har vi udviklet en ny type ovenlys, som både trækker dagslys helt ned på perronerne, virker som røgventilation og samtidig tilbyder aktive og involverende opholdsmuligheder på de nye forpladser.

Langs hele linjeføringen påvirker stationerne deres nærområder og giver nye muligheder. Et eksempel er Mozarts Plads, hvor vi i tæt samarbejde med Metroselskabet, Københavns Kommune og lokale borgergrupper har udviklet byrummet, hvor blandt andet dele af den eksisterende vej inddrages til en ny og større attraktiv bydelsplads til glæde for lokalmiljøet.

Arkitema Metro web
Sydhavnsmetro er den første metrolinje i Danmark med integrerede mega-kunstværker på samtlige fem stationer.

Disse værker skal være med til at adskille stationerne. Kunstværkerne udføres af udvalgte danske samtidskunstnere i samarbejde med Statens Kunstfond. Sydhavnsmetroen er designet i et meget tæt samarbejde med Metroselskabet, og vi indgår i et projektkontor, hvor arkitekt, landskabsarkitekt, ingeniør og bygherre arbejder side om side.

Arkitema Sydhavnsmetro Skylight toolbox 02 01
Arkitema Sydhanvsmetro Skylight toolbox 01
Arkitema Sydhavn Situationsplan

Arkitema´s ydelser inkluderer designledelse af arkitektur og landskab, koordinering med bygherre, øvrige fagdiscipliner, myndigheder, kunstnere og interessenter, samt projektering af Concept Design og Tender Design for Architectural Works. Ydermere inkluderer rådgivningen Concept Design for de fem stationsforpladser

Arkitema Metro concourse Sluseholmen web