Sydhavnsmetro

Fem nye T-banestasjoner

De i alt fem T-banestasjonene på strekningen: Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg har sitt designmessige opphav i den overordnede utformingen av Københavns T-bane. De fokuserer på trygghet og dagslys, samt på å gi passasjerene en god opplevelse når de velger T-bane som transportmiddel.
 • Metroselskabet I/S
  Klient
 • SYSTRA & Gottlieb Paludan Architects
  Arkitektpartnere
 • COWI
  Landskapspartner
 • COWI / SYSTRA JV
  Ingeniør og transportsystemer
 • Superflex
  Kunstner
 • Pernille With Madsen
  Kunstner
 • René Schmidt
  Kunstner
 • Christian Schmidt Rasmussen
  Kunstner
 • Henrik Plenge Jakobsen
  Kunstner
 • Metroselskabet
  Visualiseringer
 • Adresse
  Sydhavnen, København
 • År
  2015-2024
 • Omfang
  4,6 km, 14.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Københavns Metro har helt fra begynnelsen vært et ambisiøst prosjekt som har knyttet byen sammen gjennom elegante og fremtidsrettede T-banelinjer og -stasjoner. Neste etappe på prosjektet er Sydhavnsmetroen (M4), som forbinder byen med nye byutviklingsområder i den sørlige delen av København. Samtidig vil Sydhavnsmetroens endestasjon, Ny Ellebjerg, bli Danmarks nest største trafikknutepunkt med T-banelinjer, internasjonal, regional og lokal jernbane, samt busser, sykler, biler og bybane i én sammenhengende transfer hub.

Arkitema Metrokort cityringen sydhavnen
Arkitema Metro Sluseholmen platform web
Arkitema Metro Ny Ellegjerg web
Arkitema Enghave Brygge platform web
Arkitema Metro Platform Havneholmen web
Arkitema Metro Mozarts Plads web

I likhet med dagens T-bane vil stasjonene utformes som ett sammenhengende verk, som gjentar en 5,5 meters modul i gulv, vegger og tak. En modul som gjenspeiler den nøyaktige avstanden mellom dørene på T-banevognene i København. Til Sydhavnsmetroen har vi utviklet en ny type takvindu som både trekker med seg dagslys helt ned til plattformene, fungerer som røykventilasjon, samtidig som de tilbyr aktive og levende oppholdsmuligheter på de nye forplassene.

Alle stasjonene langs traseen vil være en berikelse for sine nærområder. Et eksempel er Mozarts Plads, hvor vi i tett samarbeid med Metroselskabet, København kommune og grupper i lokalbefolkningen har utviklet byrommet, hvor blant annet deler av den nåværende veien vil inngå i et nytt, stort og attraktivt bytorg til glede for lokalmiljøet.

Arkitema Metro web
Sydhavnsmetro er den første metrolinjen i Danmark med integrerte megakunstverk på alle fem stasjonene.

Disse verkene vil være med på å skille stasjonene fra hverandre. Kunstverkene skal utføres av utvalgte danske samtidskunstnere i samarbeid med Statens Kunstfond. Sydhavnsmetroen er designet i svært tett samarbeid med Metroselskabet, og vi er en del av et prosjektkontor hvor arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniør og byggherre jobber side om side.

Arkitema Sydhavnsmetro Skylight toolbox 02 01
Arkitema Sydhanvsmetro Skylight toolbox 01
Arkitema Sydhavn Situationsplan

Arkitemas tjenester inkluderer designstyring av arkitektur og landskap, koordinering med byggherre, andre fagområder, myndigheter, kunstnere og interessenter, samt utforming av Concept Design og Tender Design for Architectural Works. I tillegg omfatter rådgivningen Concept Design for de fem stasjonsforplassene.

Arkitema Metro concourse Sluseholmen web