Ressursbevisst og human utvikling av byer og bygninger er avgjørende for en bærekraftig fremtid. Hos Arkitema ønsker vi å bidra aktivt til å videreutvikle byggebransjen i en mer ansvarlig retning, og derfor er ressurseffektivitet, sirkulær økonomi og langvarig arkitektur et naturlig fokuspunkt i alle våre prosjekter

Vår metode

Bærekraftsstrategien i våre prosjekter avhenger alltid av sammenhengen. I Arkitema har vi derfor utviklet et dialogverktøy som støtter vår helhetlige tilnærming til bærekraftig arkitektur. Vi har definert fire faglige bakgrunner som skal vektlegges i hvert prosjekt: Bærekraft, brukervennlighet, byggbarhet og estetikk. Utformingen av verktøyet inviterer også til dialog med byggherren og prosjektdeltakerne om fokusområder og potensialer i prosjektene.

Arkitema Stockholm 44 Photo Lars Just web

Rådgivning om bærekraft i prosjektet

Vi tilbyr spesialisert bærekraftrådgivning i byggeprosjekter basert på prosjektkonteksten og kundens behov. Vi samarbeider med forsknings- og utdanningsinstitusjoner om utviklingsprosjekter og opplæringskurs, og vi kan hjelpe deg med:

  • Utvikling av bærekraftsstrategi og implementering gjennom bærekraftsstyring
  • Bærekraftsertifiseringer (DGNB, LEED, BREEAM, Svanemerket, Active House og Miljöbyggnad)
  • Designstrategier i tidlige stadier iht. energi, inneklima, dagslys og livssyklusanalyser (LCA)
  • Bærekraftig valg av materialer – miljørisiko, helse og LCA knyttet til byggevarer
  • Energioptimalisering ved ombygninger og renoveringer
  • Totaløkonomiske analyser
  • Simulering av dagslysforhold, blending, kontrastforhold og solskjerming samt innendørs klimaforhold – sommer og vinter
Arkitema Nya Kungsberget 01 web
Tømmerkonstruksjon har potensial til å skape sosiale, miljømessige og økonomisk revolusjonerende konstruksjoner

Arkitema Timber

Vi har satt sammen en spesiell enhet som jobber målrettet med utvikling av trebebyggelse. Vi kaller den Arkitema Timber. Ved å jobbe med treverk kan vi aktivt bidra til en bærekraftig omstilling av byggebransjen.

Teamet arbeider for å redusere byggebransjens negative miljøpåvirkning og sørge for at det finnes strukturert kompetanseutvikling og kunnskapsdeling mellom alle Arkitemas kontorer. Sammen med bransjeforeningen Svenskt Trä, som spiller en sentral rolle i utviklingen av trebebyggelse, har vi utviklet et omfattende opplæringsprogram for våre arkitekter og ingeniører. Vi jobber med mange prosjekter innen tre og har derfor opparbeidet unik kunnskap med ledende aktører innenfor trebebyggelse som vi kan dele med våre samarbeidspartnere,