Klimakrisen og nedgangen i biodiversiteten er menneskehedens to store udfordringer. En ressourcebevidst udvikling af byer og bygninger er derfor af afgørende betydning for en bæredygtig fremtid. Arkitema tager ansvar ved at hjælpe vores kunder med at få det uomgængelige omstillingsarbejde til at lykkes.

Vi har stor erfaring med bæredygtighedsaspekter i vores projekter og har dybtgående specialviden inden for mange bæredygtighedsområder. Grundlaget for et vellykket og bæredygtigt projekt beror også på, at man arbejder holistisk og tænker i komplekse helheder. Det gør vi ved at udvikle bæredygtighedsstrategier med klare prioriteter og ved at lede bæredygtighedsindsatsen gennem hele projektet. Vi fungerer også som miljøkoordinatorer i de fleste certificeringsprojekter: DGNB, LEED, BREEAM, Svanen, Active House, Miljöbyggnad, Citylab med videre. Arkitemas bæredygtighedsteam er til rådighed i hele Skandinavien, og vi arbejder tæt sammen med vores kolleger hos COWI.

FN's globale bæredygtighedsmål danner grundlag for, hvordan vi styrer vores arbejde og prioriterer i vores projekter.

Arkitema BIM 006 Photographer Lars Just web

Vores indsats hos Arkitema følger fire hovedspor:

Reduktion af CO₂-udledninger
Vi arbejder på at reducere vores klimaaftryk på tværs af alle projekter, så vores kunder kan nå lokale, nationale og globale bæredygtighedsmål. Det gør vi blandt andet ved at foretage livscyklusanalyser på et tidligt tidspunkt for at optimere mængde og materialeforbrug. Arkitema har udviklet et unikt værktøj til dette formål, hvor vi selv i designændringer undervejs kan aflæse konsekvenserne for løsningens CO₂-fodaftryk. Vi har endda mulighed for at kombinere dette med en omkostningsberegning. Vi fokuserer på cirkulære løsninger, herunder genbrug af bygninger, bygningsdele og materialer. Energieffektivitet, materialeoptimering og langvarige løsninger er en naturlig del af vores arbejde.

Godt miljø
Vores projekter skal være sunde, behagelige og sikre at leve og opholde sig i. Det sikrer vi ved at udføre mikroklimaanalyser af uderum og indeklimaanalyser af de bygninger, vi planlægger. Sunde materialevalg er en selvfølge, og ved hjælp af dagslyssimuleringer skaber vi sunde omgivelser. Vi tager højde for socioøkonomiske strukturer, og med vores byggerier fremmer vi lighed, sikkerhed og inklusion. Vi skaber med glæde projekter i harmoni med brugere og andre interessenter og søger at bevare og forbedre et steds kulturarv og identitet. Og så skal det selvfølgelig være let at komme omkring med miljøvenlige transportmidler.

Carolinelunden Arkitema Photo Kirstine Mengel web 06
I vores projekter har vi fokus på at vælge materialer med mindst mulig klimapåvirkning og minimal miljø- og luftforurening.

Økosystem
I vores projekter ønsker vi at minimere miljøbelastningen og øge biodiversiteten. Det gør vi ved at tage hensyn til de eksisterende naturværdier og ved at styrke og tilføje aspekter, der bidrager til biodiversiteten. Det være sig bæredygtige regnvandsløsninger, valg af planter til uderum eller et godt mikroklima også for dyr og natur.

Træ
Vi tilbyder klimavenlige og omkostningseffektive løsninger gennem vores kompetencer inden for træbyggeri. Træ er en vedvarende ressource, der skaber huse, som er sunde at bo i. Og nok så væsentligt værdsætter folk at bo og arbejde i træbygninger – det giver et taktilt og varmt miljø, som mennesker trives i. Gennem vores tætte samarbejde med kolleger fra COWI kan vi tilbyde diverse konsulentbistand til opførelse af træbygninger