En ressourcebevidst og human udvikling af byer og bygninger er helt afgørende for en bæredygtig fremtid. Hos Arkitema ønsker vi, at bidrage aktivt til at videreudvikle byggebranchen i en mere ansvarlig retning, og derfor er ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og langtidsholdbar arkitektur et naturligt omdrejningspunkt i alle vores projekter

Vores metode

Strategien for bæredygtighed i vores projekter afhænger altid af konteksten. I Arkitema har vi derfor udviklet et dialogværktøj, som understøtter vores holistiske tilgang til bæredygtig arkitektur. Vi har defineret fire fagligheder, som skal vægtes i ethvert projekt: Bæredygtighed, Brugbarhed, Bygbarhed og Æstetik. Værktøjets udformning inviterer samtidig til dialog med bygherren og projektdeltagerne om fokusområder og potentialer i projekterne.

Arkitema Stockholm 44 Photo Lars Just web

Rådgivning om bæredygtighed i projektet

Vi tilbyder specialiseret rådgivning indenfor bæredygtighed i byggeprojekter med udgangspunkt i projektets kontekst og kundens behov. Vi samarbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udviklingsprojekter og undervisningsforløb og kan hjælpe med:

  • Udvikling af bæredygtighedsstrategi og implementering gennem bæredygtighedsledelse
  • Bæredygtighedscertificeringer (DGNB, LEED, BREEAM, Svanemærket, Active House og Miljöbyggnad)
  • Designstrategier i tidlige faser ift. energi, indeklima, dagslys og livscyklusanalyser (LCA)
  • Bæredygtigt materialevalg – miljørisici, sundhed og LCA relateret til byggevarer
  • Energioptimering ved ombygninger og renoveringer
  • Totaløkonomiske analyser
  • Simulering af dagslysforhold, blænding, kontrastforhold og solafskærmning samt indeklimaforhold – sommer og vinter
Arkitema Nya Kungsberget 01 web
Trækonstruktion har potentialet til at skabe socialt, miljømæssigt og økonomisk revolutionerende strukturer

Arkitema Timber

Vi har nedsat en specialenhed som arbejder målrettet med udvikling af træbyggeri. Den kalder vi Arkitema Timber. Ved at arbejde med træ kan vi aktivt bidrage til en bæredygtig omstilling i byggebranchen.

Teamet arbejder for at reducere byggeriets negative miljøpåvirkning og sikre, at der er struktureret kompetenceudvikling og videndeling mellem alle Arkitemas kontorer. Sammen med brancheorganisationen Svenskt Trä, der spiller en central rolle i udviklingen af træbyggeri, har vi udviklet et omfattende uddannelsesprogram til vores arkitekter og ingeniører. Vi arbejder på mange projekter i træ, og har derfor oparbejdet en unik viden med førende aktører inden for træbyggeri som vi kan dele med vores samarbejdspartnere.