Sydvestjysk Sygehus – Nytt sengebygg

Tilbygg med 158 enkeltsengestuer til utvidet regionssykehus

Sydvestjysk Sygehus er et regionalt akuttsykehus med 370 sengeplasser og omkring 3 000 ansatte, som i 2007 ble utpekt til å være ett av Region Syddanmarks 4 akuttsykehus. Det ble startskuddet til en omfattende om- og utbygging av sykehuset, hvor målet var å skape et fremtidssikret sykehus der pasienten opplever et effektivt, helsefokusert og sammenhengende forløp.
 • Region Syddanmark
  Klient
 • MT Højgaard
  Totalentreprenør
 • Ingeniørene
  Ingeniør
 • Leonard Forslund
  Integrert kunst
 • Adresse
  Haraldsgade, 6700 Esbjerg
 • År
  2015-2019
 • Omfang
  15.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Haraldsgade, 6700 Esbjerg
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 20 web

I forbindelse med at Sydvestjysk Sygehus skulle være regionalt akuttsykehus, ble det lagt ut en offentlig konkurranse for å designe et nytt sengebygg, som fysisk og arkitektonisk skulle knyttes sammen med resten av sykehuset. Prosjektet optimerer helsetilbudet i regionen og imøtekommer borgernes forventninger til et moderne og tidsriktig sykehus. Tilbyggets fasade fremstår både som en del av sykehuset som helhet med visuell og arkitektonisk sammenheng, men evner også å stå i front som en markant og attraktiv tilføyelse.

Det nye sengebygget er oppført i seks etasjer, der det på stueplan bl.a. er auditorium, resepsjon, mottak og personalrom. På de overliggende fem etasjene er det 158 enkeltsengestuer, som gir en rekke fordeler for pasienter såvel som personale, som de også gir bedre forhold for pårørende, både på korte besøk og ved overnatting.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 03 web
Man blir kjent med imøtekommende, myke former og varme materialer
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 16 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 12 web
Man blir allerede før inngangen til sykehuset og sengebygget kjent med imøtekommende, myke former og varme materialer, som på diskret vis er en ledetråd i hele opplevelsen av sengebygget - en fysisk integrert form for wayfinding. Ved å følge det sentrale strøket kommer man alltid til et sted der man kan søke informasjon og hjelp til å finne frem. Dette gir en trygghetsskapende opplevelse, som er viktig i forhold til et første møte med sykehuset. Sengeavdelingene er disponert i områder med 16 sengestuer hver, med i alt 32 senge per etasje med sentralt plasserte støttefunksjoner, slik at avstander minimeres. Ved hver sengeetasje ankommer man til et sentralt, lyst og åpent ankomsttorg med mulighet for opphold og visuell forbindelse med omgivelsene.

Sosial bærekraft er tenkt inn i hele utformingen av prosjektet i form av oppmerksomheten på både pasienter, pårørende og ansattes komfort og trivsel som en sentral del av prosjektet. De sentrale ankomsttorgene og de dobbelthøye vinterhagene i forlengelse av hver sengeetasje, skaper uformelle møtesteder og aktivitetsrom for både pasienter og pårørende.
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 08 web

Det er gjort opp med det tradisjonelle kliniske uttrykk ved en bevisst ikke-institusjonell karakter i design og utforming, med bruk av blant annet tre, farger og integrert kunst for å skape et helsefremmende miljø der opplevelsen med å ferdes på sykehuset vil føles trygg og hjemmekoselig.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 07 web

Bygget er oppført i tett samarbeid med byggherren, da det eksisterende sykehuset var i full drift i hele oppføringsperioden. Derfor er byggeprosessen planlagt med hensyn til pasienter, pårørende og medarbeidere. Samtidig har det vært en omfattende brukerinvolvering med sykehusets personale i utviklingsfasen.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 10 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 18 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 17 web