Sydvestjysk Sygehus – Ny sängbyggnad

Tillbyggnad med 158 enkelrum för ett utbyggt regionsjukhus

Sydvestjysk Sygehus är ett regionalt akutsjukhus med 370 bäddar och cirka 3 000 anställda, som 2007 utsågs till ett av Region Syddanmarks fyra akutsjukhus. Det blev startskottet för en omfattande om- och utbyggnad av sjukhuset, med målet att skapa ett framtidssäkert sjukhus där patienterna får effektiv, holistisk och sammanhängande vård.
 • Region Syddanmark
  Klient
 • MT Højgaard
  Totalentreprenör
 • Ingeniør'ne
  Ingenjör
 • Leonard Forslund
  Integrerad konst
 • Adress
  Haraldsgade, 6700 Esbjerg
 • År
  2015-2019
 • Omfång
  15.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 20 web

I samband med att Sydvestjysk Sygehus blev ett regionalt akutsjukhus anordnades en offentlig tävling för att utforma en ny sängbyggnad som fysiskt och arkitektoniskt skulle knytas ihop med det befintliga sjukhuset. Projektet optimerar sjukvårdsutbudet i regionen och uppfyller medborgarnas förväntningar på ett modernt och tidsenligt sjukhus. Tillbyggnadens fasad är både en del av sjukhuset som helhet med visuell och arkitektonisk sammanhållning, men lyckas också sticka ut som ett slående och attraktivt tillskott.

Den nya sängbyggnaden har sex våningar och bottenvåningen innehåller ett auditorium, reception, mottagning och personalrum. På de fem våningarna ovanför finns 158 enkelrum, vilket ger en rad fördelar för både patienter och personal och ger bättre förutsättningar för anhöriga, både vid korta besök och som övernattande.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 03 web
Redan innan du går in i sjukhuset och sängbyggnaden möts du av välkomnande mjuka former och varma material
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 16 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 12 web

Redan innan du går in i sjukhuset och sängbyggnaden möts du av välkomnande mjuka former och varma material som på ett diskret sätt blir en röd tråd i hela upplevelsen av sängbyggnaden - en fysiskt integrerad form av vägledning. Genom att följa den centrala vägen kommer du alltid till en plats där du kan söka information och hjälp för att hitta dit du ska. Detta ger en trygg upplevelse, vilket är viktigt i samband med det första mötet med sjukhuset.

Avdelningarna är indelade i områden om 16 rum med totalt 32 sängar per våningsplan med centralt placerade stödfunktioner för att minimera avstånden. På varje våning kommer du först till ett centralt, ljust och öppet ankomstområde med uppehållsutrymmen och visuella kopplingar till omgivningen.

Social hållbarhet har beaktats i hela projektets utformning, med fokus på komfort och trivsel för såväl patienter som anhöriga och personal som en central del. De centrala ankomstområdena och vinterträdgårdarna med dubbelhöjd, som ligger i anslutning till varje våning, skapar informella mötes- och aktivitetsutrymmen för både patienter och anhöriga.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 08 web

Den traditionella kliniska miljön har förändrats genom en medvetet icke-institutionell karaktär i design och utformning, där man använt bland annat trä, färger och integrerad konst för att skapa en hälsofrämjande miljö. Upplevelsen av att röra sig på sjukhuset ska kännas trygg och hemtrevlig.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 07 web

Byggnaden har uppförts i nära samarbete med byggaktören eftersom det befintliga sjukhuset var i full drift under hela byggperioden. Därför planerades byggprocessen med hänsyn till patienter, anhöriga och personal. Samtidigt har sjukhuspersonalen haft ett omfattande användarinflytande i utvecklingsfasen.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 10 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 18 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 17 web