Sydvestjysk Sygehus – Ny sengebygning

Tilbygning med 158 enkeltsengsstuer til udvidet regionshospital

Sydvestjysk Sygehus er et regionalt akutsygehus med 370 sengepladser og omkring 3.000 ansatte, der i 2007 blev udpeget til at være et af Region Syddanmarks 4 akutsygehuse. Det blev startskuddet til en omfattende om- og udbygning af sygehuset, hvor målet var at skabe et fremtidssikret sygehus, hvor patienten oplever et effektivt, helhedsfokuseret og sammenhængende forløb.
 • Region Syddanmark
  Bygherre
 • MT Højgaard
  Totalentreprenør
 • Ingeniør'ne
  Ingeniør
 • Leonard Forslund
  Integreret kunst
 • Adresse
  Haraldsgade, 6700 Esbjerg
 • År
  2015-2019
 • Omfang
  15.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 20 web

I forbindelse med at Sydvestjysk Sygehus skulle være regionalt akutsygehus, blev der udbudt en offentlig konkurrence om at designe en ny sengebygning, der fysisk og arkitektonisk, skulle bindes sammen med det resterende sygehus. Projektet optimerer sundhedstilbudet i regionen og imødekommer borgernes forventninger til et moderne og tidssvarende sygehus. Tilbygningens facade fremstår både som en del af sygehuset som helhed med visuel og arkitektonisk sammenhæng, men evner også at stå i front som en markant og attraktiv tilføjelse.

Den nye sengebygning er opført i seks etager, hvor der i stueplan bl.a. er auditorium, reception, modtagelse og personalerum. På de overliggende fem etager er der 158 enkeltsengestuer, hvilket giver en række fordele for såvel patienter som personale, lige som de giver bedre forhold for pårørende, både på korte besøg og som overnattende.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 03 web
Man bliver allerede inden indgang i sygehuset og sengebygningen bekendt med imødekommende bløde former og varme materialer
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 16 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 12 web

Man bliver allerede inden indgang i sygehuset og sengebygningen bekendt med imødekommende bløde former og varme materialer, som på diskret vis er en ledetråd i hele oplevelsen af sengebygningen - en fysisk integreret form for wayfinding. Ved at følge det centrale strøg kommer man altid til et sted, hvorfra man kan søge information og hjælp til at finde vej. Dette giver en tryghedsskabende oplevelse, som er vigtig i forhold til et første møde med sygehuset.

Sengeafsnittene er disponeret i områder á 16 sengestuer med i alt 32 senge pr. etage med centralt placerede støttefunktioner, så afstande minimeres. Ved hver sengeetage ankommer man til et centralt, lyst og åbent ankomsttorv med mulighed for ophold og visuel forbindelse til omgivelserne.

Social bæredygtighed er tænkt ind i hele udformningen af projektet i form af opmærksomheden på både patienter, pårørende og ansattes komfort og trivsel som en central del af projektet. De centrale ankomsttorve og de dobbelthøje vinterhaver, i forlængelse af hver sengeetage, skaber uformelle mødesteder og aktivitetsrum for både patienter og pårørende.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 08 web

Der er gjort op med det traditionelle kliniske udtryk gennem en bevidst ikke-institutionel karakter i design og udformning, med brug af blandt andet træ, farver og integreret kunst for at skabe et helbredsfremmende miljø, hvor oplevelsen i at færdes på sygehuset vil føles tryg og hjemlig.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 07 web

Byggeriet er opført i tæt samarbejde med bygherren, da det eksisterende hospital var i fuld drift i hele opførselsperioden, hvorfor byggeprocessen er planlagt under hensyntagen til patienter, pårørende og medarbejdere. Samtidig har der været en ekstensiv brugerinddragelse med sygehusets personale i udviklingsfasen.

Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 10 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 18 web
Arkitema Sengebygning i Esbjerg Photo Niels Nygaard 17 web