UNN Narvik

Et kompakt og oversiktlig lokalsykehus i utkanten av Narvik

Det nye sykehuset samlokaliserer og integrerer somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Utformingen av sykehuset sikrer at tjenestene som tilbys, kan samordnes med en primærhelsetjeneste samt det lokale sykehjemmet.
 • Universitetssykehuset i Nord Norge HF
  Klient
 • Arkitema Urban
  Landskap
 • Moe (NO)
  Ingeniør
 • Adresse
  Furomoen, Narvik, Norge
 • År
  2009-2010 (Skitseprojekt). 2016 - 2023
 • Omfang
  25 000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema

Det hovedsakelige arkitektoniske konseptet bygger på en samlende rygg som skjærer seg inn i terrenget, og de ulike funksjonene strekker seg ut som fingre i landskapet. Mellom fingrene er det gårdsrom som sikrer dagslys på alle nivåer i huset og god oversikt over de omkringliggende funksjonsrommene. Sykehuset er hensynsfullt plassert på tomten og drar fordel av en terrengforskyvning, slik at sykehuset spiller sammen med omgivelsene i skala og orientering. Sykehuset legger seg opp mot det høye fjellet, er orientert mot utsikten og sikrer utgang for psykiatriske pasienter på bakkenivå.

Arkitema Narvik Sygehus 01 web