Protonsenteret i Bergen

Kreftbehandlingssenter på Haukeland Universitetssykehus
Som en del av Haukeland Universitetssykehus i Bergen ønsker man å etablere et partikkelterapisenter som en del av det nasjonale virksomhetsprosjektet for innføring av protonbehandling til Norge. Sentret plasseres på en utfordrende tomt på fjellsiden bak Haukelands sentralblokk.
 • Helse Bergen
  Klient
 • AS Bygganalyse, Niras AS
  Arkitektpartner
 • Rambøll AS, Multiconsult AS, Asplan-VIAS AS
  Ingeniør
 • Adresse
  Haukelandsbakken 45, 5009 Bergen
 • År
  2020 - 2024
 • Omfang
  10.700 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema Urban
 • Interiørarkitekt
  Arkitema

Partikkelterapisenteret på Haukeland Universitetssykehus er en del av det nasjonale virksomhetsprosjektet for innføring av landsdekkende kreftbehandling til Norge. Til prosjektet hører også etablering av kulvert og heissjakt fra sentralblokken ved Haukeland opp til protonsenteret, slik at protonsenteret knyttes nærmere campus på Haukelandsområdet.

Det nye protonsenteret er tilpasset en utfordrende tomt på fjellsiden bak Haukelands sentralblokk. Bygget har to bygningsvolum; en betongbunker for strålebehandling og en lettere klinikkdel med polikliniske, administrative og logistiske funksjoner. Oppdelingen i to volumer er en konsekvens av de forskjellige arealbehov og skjermingsbehov, som gir behov for ulike bygningsbredder og konstruktive system.

Arkitema Protonsenter i Bergen Base Parkering v02

Arkitema har etter avrop på rammeavtale, kontrakten som arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt frem til og med gjennomføringen av protonsenteret i Bergen. Byggestart er planlagt til august 2021 og ferdigstilling, inklusive utstyrsinstallasjoner i august 2024.

Prosjektering foregår i samarbeid med Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA), Oslo universitetssykehus og med Sykehusbygg HF.

Protonsenteret får flott utsikt over Bergen takket være beliggenheten i fjellsiden.
Arkitema Protonsenter i Bergen Mellem Husene v02