Nordbro

Studentboliger til 700 studenter

Som en viktig studieby opplever København mangel på boliger til studenter, og presset stiger når det i tiden fremover kommer enda flere studenter til byen. Derfor bygges det mange studentboliger i hovedstaden, og på Nørrebro er målet at tilflyttingen av studenter skal bidra til å skape mangfold og liv i bydelen.
 • Danica Pension
  Klient
 • KPC
  Totalentreprenør
 • Gehl Architects
  Arkitektpartner
 • Katinka Hauxner ApS
  Arkitektpartner
 • 2+1 Idébureau
 • Vind-Vind
 • HS Hansen
  Fasadeingeniør
 • Adresse
  Borgmestervangen, København N
 • År
  2014 - 2018
 • Omfang
  29.585 m2 samt 6.000 m2 parkering
 • Premiering
  Shortlisted Completed Housing - World Architecture Festival, Façade Engineering Award 2021 Award of Excellence CTBUH Awards, Dansk Aluminium Byggpris 2020
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Nordbro 31 Foto Jens Lindhe

Med plass til 700 studenter ivaretar studentboligbebyggelsen Nordbro dette behovet via sine boliger samt dagligvarebutikk, små næringsdriftslokaler og kafé. Samtidig er Nordbro plassert infrastrukturmessig strategisk når kollektivtrafikken i form av S-togstasjon og metro knytter boligene sammen med resten av byen.

Nordbro er bygd opp i seks punkthus samt et boligtårn som med sine 100 meter fremstår som et nytt landemerke for bydelen. Et landemerke med en dynamisk og levende fasade som er designet slik at den minsker kraftige vindkast i og rundt komplekset når vinkler og variasjoner tar av for vinden. Samtidig fremstår bebyggelsen i en brunlig tone som er inspirert av byen rundt.

Arkitema Nordbro 13 Foto Jens Lindhe web Copy
Et kjennetegn med en dynamisk og levende fasade som er designet slik at den minsker kraftige vindstøt i og omkring komplekset når vinkler og variasjoner tar av for vinden.
Arkitema Nordbro Sitplan 1 2000 web Copy
NORDBRO plan 1000 black
Arkitema Nordbro 10 Foto Jens Lindhe web
Arkitema Nordbro Photo40 Photograp Lars Just

Nordbro er innredet med stor variasjon i boligstørrelsene, slik at folk har mulighet til å flytte i takt med at behovene deres endrer seg. I tillegg til dette gjenspeiler Nordbro et bevisst arbeid med grader av fellesskap. I hver etasje danner et felleskjøkken og oppholdsrom basis for et mindre fellesskap mellom beboerne. Dessuten oppstår det et oppgangsfellesskap i hvert punkthus, som alle har egen takterrasse øverst. Hele bebyggelsen hviler på den sammenhengende basen i førsteetasjen, der vi har plassert fellesfasilitetene, slik at de dels er synlige utenfra i gaterommet, dels skaper trygghet for beboerne.

Det sosiale fellesskapet støttes ytterligere av et knippe felles fasiliteter som er plassert strategisk i bebyggelsen, avhengig av hvor beboerne ferdes mest. Her finner vi lesesal, prosjektrom, vaskeri, fitness, festlokale og forsamlingsrom med lounge til foredrag og møter. Øverst i tårnet ligger en offentlig utsiktsplattform med panoramautsikt over København for både beboere og resten av byen.

Arkitema Nordbro Photo39 Photograp Lars Just

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med København kommune samt byroms- og vindspesialister. I tillegg har vi avholdt en rekke workshops med studenter som kom med sine innspill til hva som er en god studentbolig.

Arkitema Nordbro Drone shot 01 Foto KPC web Copy
Arkitema Nordbro Render slider
Arkitema Nordbro Jens Markus Lindhe Reality slider
Arkitema Nordbro Photo37 Photograp Lars Just