Nordbro

Bostäder till 700 studenter i Köpenhamn
Som en viktig studentstad upplever Köpenhamn en brist på studentbostäder och trycket ökar när det i framtiden blir ännu fler studenter i den danska huvudstaden. Med sina bostäder för 700 studenter samt en livsmedelsbutik, mindre butikslokaler och ett café tillgodoser studentbostadsprojektet Nordbro en del av behovet.
 • Klient
  Danica Pension
 • Totalentreprenör
  KPC
 • Adress
  Borgmestervangen, København N
 • År
  2014 - 2017
 • Omfång
  29.585 m2 samt 6.000 m2 parkering
Arkitema Nordbro 31 Foto Jens Lindhe

I stadsdelen Nørrebro är målet att inflyttningen av studenter ska bidra till att skapa mångfald och liv i området. Samtidigt har Nordbro en strategisk infrastrukturell placering när kollektivtrafiken i form av S-tågstation och tunnelbana förbinder bostäderna med staden i övrigt.

Nordbro består av sex punkthus samt ett bostadstorn som med sina 100 meter utgör ett nytt landmärke i stadsdelen. Bebyggelsen har en brunaktig nyans inspirerad av den omgivande stadsmiljön.

Arkitema Nordbro 13 Foto Jens Lindhe web Copy
Den dynamiska och levande fasaden är utformad för att minska starka vindbyar i och omkring komplexet genom att dess vinklar och variationer tar kraften av vinden.
Arkitema Nordbro Sitplan 1 2000 web Copy
NORDBRO plan 1000 black
Arkitema Nordbro 10 Foto Jens Lindhe web
Arkitema Nordbro Photo40 Photograp Lars Just

Nordbro har ritats med stor variation gällande storleken på bostäderna, så att man har möjlighet att flytta när ens behov förändras. Vidare avspeglar Nordbro ett medvetet arbete med gemensamma utrymmen. På varje våning finns ett gemensamt kök och ett allrum där de boende kan umgås. Hela bebyggelsen har en sammanhängande bottenvåning där vi har placerat de gemensamma utrymmena, så att de dels syns utifrån gatan och dels skapar trygghet för de boende.

Den sociala gemenskapen understöds ytterligare av en rad gemensamma faciliteter som är strategiskt placerade i området beroende på var de boende uppehåller sig mest. Här finns studiesal, projektrum, tvättstuga, gym, festlokal och en samlingssal med lounge för föreläsningar och möten. Högst upp i tornet finns en utsiktsplattform med panoramautsikt över Köpenhamn och den är tillgänglig för både de boende i området och övriga Köpenhamnsbor.

Arkitema Nordbro Photo39 Photograp Lars Just

Projektet har utvecklats i nära samarbete med Köpenhamns kommun samt stadsrums- och vindspecialister. Dessutom har vi genomfört ett antal workshops med studenter som fick bidra med sina idéer om bra studentbostäder.

Arkitema Nordbro Drone shot 01 Foto KPC web Copy
Arkitema Nordbro Render slider
Arkitema Nordbro Jens Markus Lindhe Reality slider
Arkitema Nordbro Photo37 Photograp Lars Just