Megaton Moon

Et banebrytende energiprosjekt for det grønne skiftet i Mauritania.

Megaton Moon blir en enorm energipark som skal produsere 4 millioner tonn grønt hydrogen årlig. Prosjektet omfatter bygging av et sol- og vindkraftverk på 190 TWh og et elektrolyseanlegg på 35 GW. Prosjektet vil gi den vestafrikanske nasjonen en sentral plass i utviklingen av grønn energi på verdensbasis og har potensial til å forandre landet på et sosioøkonomisk plan.
 • GreenGo Energy
  Klient
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Mauritania
 • År
  2023 - 2035
 • Omfang
  60 km diameter
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Megaton x aerial web

Mauritania har ambisiøse planer om å ta et kvantesprang i det grønne skiftet. Med etableringen av en av verdens største grønne energiparker vil Mauritania posisjonere seg sterkt i det grønne skiftet. Megaton Moon får en strategisk beliggenhet nær Mauritanias hovedstad, hvor sol- og vindforholdene er ideelle. Prosjektet har potensial til å føre til en massiv utvikling av regionens sosioøkonomiske, industrielle og landbruksmessige forhold.

Megaton x command web

Prosjektet er planlagt som en trinnvis implementeringsprosess som vil produsere 4 millioner tonn grønt hydrogen årlig, eller behandle 18 millioner tonn grønn ammoniakk ved prosjektets slutt. Til dette skal det etableres en hybrid av 60 GW / 190 TWh sol- og vindenergi og 35 GW elektrolyseanlegg. Den trinnvise implementeringen tar sikte på å nå den første pilotfasen før 2028 og den endelige fasen i 2033–2035.

Utformingen av Megaton Moon er basert på regionale symboler. Blant annet er det en klar referanse til det mauritanske flagget. Mest fremtredende er halvmånen, som med en diameter på nesten 60 kilometer vil skille seg tydelig ut i landskapet og være synlig fra verdensrommet.

Megaton x space web
Utformingen av Megaton Moon er basert på regionale symboler. Blant annet er det en klar referanse til det mauritanske flagget

I tillegg til halvmånen som inneholder solceller og vindturbiner, skal det etableres en by, et stort industriområde og tilhørende landbruksarealer midt i området. Industribedrifter, landbruk og beboere i området vil dra nytte av den nærliggende produksjonen av fornybar energi som vil gi tilgang til billig strøm og potensiell overskuddsvarme fra hydrogenproduksjon.

Megaton Moon er et utviklingsprosjekt som er utarbeidet i nært samarbeid med GreenGo Energy og COWI. I november 2023 søkte GreenGo Energy mauritanske myndigheter om å starte utviklingen av prosjektet.

Megaton x residential web