Megaton Moon

Ett banbrytande energiprojekt för den gröna omställningen i Mauretanien.

Megaton Moon blir en enorm energipark som ska producera 4 miljoner ton grön vätgas per år. Projektet omfattar byggandet av en 190 TWh sol- och vindkraftsanläggning och 35 GW elektrolys. Projektet kommer att ge den västafrikanska nationen en stark position i den globala utvecklingen av grön energi och har potential att förändra landet på en socioekonomisk nivå.
 • GreenGo Energy
  Klient
 • COWI
  Ingenjör
 • Adress
  Mauritania
 • År
  2023 - 2035
 • Omfång
  60 km diameter
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Megaton x aerial web

Mauretanien har ambitiösa planer på att ta ett kvantsprång i den gröna omställningen. Med etableringen av en av världens största gröna energiparker kommer Mauretanien att positionera sig starkt i den gröna omställningen. Megaton Moon kommer att placeras strategiskt nära Mauretaniens huvudstad, där förhållandena för sol och vind är idealiska. Projektet har potential att leda till en omfattande utveckling av regionens socioekonomiska, industriella och jordbruksmässiga förhållanden.

Megaton x command web

Projektet planeras som en stegvis genomförandeprocess som kommer att producera 4 miljoner ton grön vätgas årligen eller bereda 18 miljoner ton grön ammoniak vid slutförandet av projektet. För detta kommer en hybrid av 60 GW/190 TWh sol- och vindenergi samt 35 GW elektrolysanläggning att etableras. Det stegvisa genomförandet syftar till att nå den första pilotfasen före 2028 och den slutliga fasen 2033-2035.

Utformningen av Megaton Moon är baserad på regionala symboler. Bland annat finns det en tydlig referens till Mauretaniens flagga. Mest framträdande är månskäran, som tydligt sticker ut i landskapet och kommer att synas från rymden, med en diameter på nästan 60 kilometer.

Megaton x space web
Utformningen av Megaton Moon är baserad på regionala symboler. Bland annat finns det en tydlig referens till Mauretaniens flagga

Förutom månskäran, som innehåller solceller och vindkraftverk, kommer en stad, ett stort industriområde och tillhörande jordbruksmark att etableras centralt i området. Industriföretag, jordbruk och boende i området kommer att dra nytta av den närliggande produktionen av förnybar energi, som kommer att ge tillgång till billig el och potentiell spillvärme från vätgasproduktion.

Megaton Moon är ett utvecklingsprojekt som utarbetats i nära samarbete med GreenGo Energy och COWI. I november 2023 ansökte GreenGo Energy hos Mauretaniens regering om att få påbörja utvecklingen av projektet.

Megaton x residential web