Megaton Moon

Et banebrydende energi-projekt for den grønne omstilling i Mauretanien.

Megaton Moon bliver en enorm energipark der skal producere 4 millioner ton grøn hydrogen årligt. Projektet indebærer etablering af et 190 TWh sol- og vindanlæg samt 35 GW elektrolyse. Projektet vil placere den vestafrikanske nation solidt i udviklingen af grøn energi på verdensplan og kan potentielt transformere landet på et socioøkonomisk plan.
 • GreenGo Energy
  Bygherre
 • COWI
  Ingeniør
 • Lokation
  Mauritania
 • År
  2023 - 2035
 • Omfang
  171.000 ha
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
Megaton x aerial web

Mauretanien har ambitiøse planer om at tage et kvantespring I den grønne omstilling. Med etableringen af en af verdens største grønne energiparker, vil Mauretanien positionere sig stærkt i den grønne omstilling. Megaton Moon vil blive strategisk placeret nær Mauretaniens hovedstad, hvor forholdene for sol og vind er ideelle. Projektet har potentialet til at skabe massiv udvikling af regionens socioøkonomiske, industrielle og landbrugsmæssige forhold.

Megaton x command web

Projektet er planlagt som en trinvis implementeringsproces, der ved projektets færdiggørelse skal producere 4 millioner tons grøn hydrogen årligt eller forarbejde 18 millioner tons grøn ammoniak. Til dette etableres en hybrid af 60 GW / 190 TWh sol- og vindenergi samt 35 GW elektrolyseanlæg. Den trinvise implementering sigter mod at nå første pilotfase før 2028 og den afsluttende fase i 2033-2035.

Udformningen af Megaton Moon tager udgangspunkt i regionale symboler og historiske referencer. Der er blandt andet en klar reference til det mauretanske flag. Mest markant er halvmånen, som markerer sig tydeligt i landskabet og vil være synligt fra rummet, med en diameter på næsten 60 km.

Megaton x space web
Udformningen af Megaton Moon tager udgangspunkt i regionale symboler og historiske referencer, blandt andet med en klar reference til det mauretanske flag.

Foruden halvmånen, som indeholder solceller og vindmøller, etableres der centralt i området en by, et større industrielt område og tilhørende landbrugsarealer. Industrivirksomheder, landbrug og indbyggere i området vil kunne drage nytte af den nærliggende produktion af vedvarende energi, som vil give adgang til billig strøm og potentiel overskudsvarme fra produktion af hydrogen.


Megaton Moon er et udviklingsprojekt, der er udarbejdet i tæt samarbejde med GreenGo Energy og COWI. I november 2023 ansøgte GreenGo Energy den mauretanske regering om at påbegynde udviklingen af projektet.

Megaton x residential web