Hos Arkitema tegner vi stedbundne boliger til helt alminnelige mennesker, med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi lytter til våre kunder og brukerne og skaper boliger som passer inn der hvor det skal brukes, til det som de skal brukes til. Ved å tilpasse vår design til det omkringliggende miljøet, skaper vi utvikling som smelter sammen med omgivelsene og tilfører verdi til hele området.

Vi vet at boligbygging skal designes etter dagens behov, men også til fremtidens behov og med fokus på å minimere klimaavtrykket. Derfor har vi bærekraftsspesialister i alle våre team, som er med på å sikre at regler og krav overholdes, og at alle muligheter for å fremme bærekraft i prosjektene synliggjøres. Vi lager naturligvis også livssyklusanalyser og har mulighet for å sertifisere alle våre boliger etter en rekke anerkjente klimasertifiseringer.

Arkitema Nordbro 31 Foto Jens Lindhe

Slik tegner vi boliger til fremtidens byer

Arkitema er vokst ut fra en kollektivistisk tankegang, som gjør at alle er like i prosessen med å skape boliger for alle. Vi fokuserer på den gode ideen og det riktige materialet, som sikrer gode steder å bo – nå og i fremtiden. På tegnestuene våre har vi forskjellige spesialister som sikrer at vi kommer helt rundt et prosjekt, og finner de løsningene som passer best til hvert enkelt prosjekt.

Vi jobber ut fra en fast metode og velfungerende arbeidsgang, fremfor en bestemt stil. Vi har høy grad av faglighet i arbeidet vårt, og gjennom en teambasert struktur sikrer vi estetiske, byggbare og brukbare resultater.

Ved å ta utgangspunkt i utprøvde arbeidsganger med plass til kreativitet, sikrer vi at vi ikke lager prosjekter som ligner hverandre, men i stedet gir resultater som passer til stedet, til kunden og til brukerne.

Våre team designer alle typer boliger, fra eneboliger i en ny bydel til bofellesskap i forvandlede boligområder til offentlige boliger for alle. Med lang erfaring innen alle sjangre innen boligdesign, kan vi være med på reisen fra den aller første idéen til beboerne flytter inn. Dermed har vi utarbeidet en rekke helhetsplaner og lokale planer i nært samarbeid med kommuner og offentlige instanser, og kan derfor hjelpe prosessen godt på vei.

Arkitema Skovhusene Photo Niels Nygaard 07 web

Samarbeid sikrer bedre resultater

Vi vet at det å skape hjem til syvende og sist handler om menneskene som skal bo i dem og samhandle med dem. Derfor ser vi stor verdi i å involvere brukere og kunder i vår designprosess. Vi søker aktivt innspill og lytter til behov, ønsker og preferanser. Ved å involvere flere i prosessen, sikrer vi at våre prosjekter er i tråd med prosjektets mål.

Hos Arkitema tror vi at brukerengasjement ikke bare fører til funksjonelle rom, men til blomstrende fellesskap der folk føler seg tilkoblet, inspirert og stolte av å kalle det deres hjem. Brukerinvolvering kan bidra til å skape tilhørighet og skape rom som oppfyller forventningene til fremtidige beboere.

Hos Arkitema har vi lang erfaring med bl.a. disse typer boligprosjekter med boliger til eie og leie: