På Arkitema designar vi bostäder för vanliga människor med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi lyssnar på våra kunder och användare och skapar bostäder som passar in på platsen där de ska användas och det de ska användas till. Genom att anpassa vår design till den omgivande miljön skapar vi hem som smälter in i omgivningen och tillför värde till hela området.

Vi vet att bostadshus måste utformas för dagens behov, men också för morgondagens, och med fokus på att minimera klimatavtrycket. Därför har vi hållbarhetsspecialister i alla våra team som hjälper till att säkerställa att regler och krav efterlevs och att alla möjligheter att främja hållbarhet i projektet synliggörs. Självklart gör vi även livscykelanalyser och har möjlighet att certifiera alla våra bostäder enligt ett antal erkända klimatcertifieringar.

Arkitema Nordbro 31 Foto Jens Lindhe

Så utformar vi bostäder för framtidens städer

Arkitema har vuxit fram ur ett kollektivistiskt tankesätt som innebär att alla är viktiga i processen att skapa bostäder för alla. Vi fokuserar på den goda idén och rätt materialitet, vilket ger bra platser att bo på – nu och i framtiden. På våra kontor har vi flera specialister som säkerställer att vi tar ett helhetsgrepp och hittar de lösningar som passar bäst för varje enskilt projekt.

Vi arbetar utifrån en beprövad metod och väl fungerande arbetsflöden snarare än en viss stil. Vi har en hög professionalism i vårt arbete och genom en teambaserad struktur säkerställer vi estetiska, byggbara och användbara resultat.

Genom att utgå från denna metod ger vi utrymme för kreativitet och säkerställer att våra projekt inte liknar varandra, utan istället ger resultat som passar platsen, kunden och användarna.

Våra team utformar alla typer av bostäder, från enfamiljshus i en ny stadsdel till delade bostäder i omvandlade bostadsområden och allmännyttiga bostäder för alla. Med stor erfarenhet av alla typer av bostadsdesign kan vi vara en del av resan från den första idén tills de boende flyttar in. Vi har utvecklat ett antal översiktsplaner och detaljplaner i nära samarbete med kommuner och myndigheter, och kan därför hjälpa till i hela processen.

Arkitema Skovhusene Photo Niels Nygaard 07 web

Samarbete ger bättre resultat

Vi vet att processen med att skapa bostäder till syvende och sist handlar om de människor som kommer att bo och leva sina liv i dem. Därför ser vi ett stort värde i att involvera användare och kunder i vår designprocess. Genom att involvera fler människor i processen säkerställer vi att våra projekt ligger i linje med projektmålen.

På Arkitema tror vi att användarnas engagemang inte bara leder till funktionella utrymmen, utan till blomstrande samhällen där människor känner sig inspirerade och stolta över att kalla det hem. Användarnas engagemang kan bidra till en känsla av tillhörighet och att skapa utrymmen som uppfyller önskan hos framtida invånare.

På Arkitema har vi lång erfarenhet av bland annat den här typen av bostadsprojekt, både att äga och hyra:

Kontakt

  • Jens Almstrom 800X600
    Jens Almström
    Senior kreativ ledare, Associate, Arkitekt SAR/MSA
    Telefon: +46 729 684 943