Tingstorget - Digital Case

Når digitalisering sikrer en sosial visjon

Boligprosjektet Tingstoget er designet for en ambisiøs tiltakshaver med en sterk sosial visjon. Tiltakshaveren Titania forandrer utsatte boligområder til attraktive bydeler. Resultatet er boliger av ulike typer og størrelser kombinert med rekreative uteområder og hvor levende underetasjer integrerer ytre funksjoner.
 • Titania
  Klient
 • Civilbyrån
  Ingeniør
 • Adresse
  Tingstorget, Alby
 • År
  2014-2020
 • Omfang
  45.000 m²
 • Sertifisering
  Miljöbyggnad silver
 • Arkitekt
  Arkitema

For å virkeliggjøre denne visjonen valgte vi å prosjektere Tingstorget digitalt fra starten av. For hvordan kan man fordele 45 000 boligkvadratmeter på fjorten boligblokker i forskjellige farger, oppnå gode arkitektoniske kvaliteter, bygge attraktive boliger samtidig som tiltakshaverens arealkrav overholdes? I tillegg utgjorde den skrånende berggrunnen interessante, men også utfordrende beinspenn for den arkitektoniske visjonen. Løsningen ble å digitalisere prosjektet fra starten av. Via en rekke 3D-modeller fikk vi raskt oversikt over hele området slik at tiltakshaveren kunne følge prosessen tett, og vi raskt og enkelt kunne integrere nye ønsker eller behov fra tiltakshaveren.

Solstudie
Løsningen ble å digitalisere prosjektet fra starten av

Som BIM-ansvarlig for all faglig virksomhet, inkludert utforming av IKT-håndboken for prosessforløpet, hadde Arkitema ansvar for den digitale sammenkoblingen på tvers av fagene. I tillegg iverksatte vi:

 • Totalt fjorten 3D-modeller, en for hvert hus, samtidig som vi modellerte vi landskapet for å kunne forstå helheten. En total modell-oversikt over parkering i tillegg.
 • Etablerte klynger av lenker til de ulike leilighetsmodellene som gjorde det mulig å foreta raske endringer samtidig i alle 3D-modellene i forhold til fordelingen av f.eks. boligtyper og antall rom.
 • En prosjektering hvor vi i tidelige stadier kunne undersøke dagslysforholdene og notere oss ulike materialalternativer. I tillegg utformet vi et bibliotek med leilighetstyper tilpasset tiltakshaverens krav til tilgjengelighet, dagslys, akustiske forhold osv.
 • Kontinuerlige møter med samtlige involverte fagfolk, hvor vi sammen gikk gjennom modellen. Det nære samarbeidet med leverandørene av prefabrikert sikret verdi til prosjektet.
Arkitema BIM 023 Photographer Lars Just web

I løpet av prosjektet brukte vi også VR-verktøy (Virtual Reality) for å sikre arkitektonisk kvalitet. Iført VR-briller gikk vi og tiltakshaveren gjennom boligene, sikret riktig planløsning og gjennomgikk de valgte materialene. Samtidig ga det mening med tanke på å oppleve utsikten mot byen, sett fra de ulike boligblokkene. For salgsformål ble droneteknikk brukt i kombinasjon med Arkitemas 3D-modeller.

Et foregangsprosjekt

Prosjekteringen av Tingstorget har vært viktig for den fremtidige arbeidsprosessen både for tiltakshaveren og internt i Arkitema. Nå prosjekterer Titania utelukkende i 3D, siden de erfarte en både sikker, nøyaktig og kreativ prosess. For Arkitema ble Tingstorget starten på en smartere arbeidsprosess der vi fortsetter å videreutvikle en digitalisering av våre arbeidsmetoder, som integrerer bærekraftige hensyn og samtidig støtter mer modulbasert konstruksjon.

Hvis du vil vite mer om Arkitema Sveriges tilnærming til digitalisering av arkitektur, kontakt Johan Svahn, Digital Lead Sverige.