Tingstorget - Digital Case

När digitaliseringen förmedlar en social vision

Bostadsprojektet Tingstorget är ritat för en ambitiös byggherre med en stark social vision. Byggherren Titania förvandlar utsatta bostadsområden till attraktiva stadsdelar där olika typer av bostäder i olika storlekar erbjuds i kombination med friluftsområden, och där de levande nedervåningarna möjliggör integrerade sociala funktioner.
 • Titania
  Beställare
 • Civilbyrån
  Ingenjör
 • Adress
  Tingstorget, Alby
 • År
  2014-2020
 • Omfattning
  45.000 m²
 • Certificering
  Miljöbyggnad silver
 • Arkitekt
  Arkitema

För att förverkliga denna vision valde vi redan från början att projektera Tingstorget digitalt. Uppdraget skulle hantera 45 000 kvadratmeter boyta fördelat på 14 flerbostadshus i olika färger, uppnå goda arkitektoniska kvaliteter, bygga attraktiva bostäder och uppfylla byggherrens arealkrav. Dessutom innebar den sluttande, steniga marken intressanta men samtidigt utmanande förutsättningar för den arkitektoniska visionen. Lösningen blev att digitalisera projektet redan från början. Genom ett antal 3D-modeller fick vi snabbt en överblick över hela området, byggherren kunde följa processen noga och vi kunde enkelt och snabbt integrera nya önskemål och behov.

Solstudie
Lösningen blev att digitalisera projektet från början

Som BIM-ansvarig för alla fackområden, inklusive utformningen av processens IKT-handbok, ansvarade Arkitema för digital samkörning över samtliga fackområden.

 • Vi skapade totalt 14 stycken 3D-modeller – en för varje hus – och modellerade samtidigt landskapet för att kunna se helheten. Vi gjorde dessutom en omfattande modellöversikt över parkeringen.
 • Till de olika lägenhetsmodellerna skapade vi länkkluster, vilket möjliggjorde snabba och samtidiga förändringar i alla 3D-modeller i förhållande till fördelningen av exempelvis bostadstyper och antal rum.
 • Detta var en projektering där vi redan i ett tidigt skede kunde undersöka dagsljusförhållanden, notera olika materialmöjligheter och utforma ett bibliotek med lägenhetstyper som matchade byggherrens krav på tillgänglighet, dagsljus, akustiska förhållanden etc.
 • Möten med alla involverade fackområden hölls fortlöpande, så att vi tillsammans kunde gå igenom modellen. I synnerhet säkerställde det nära samarbetet med prefableverantörerna projektets värde.
Arkitema BIM 023 Photographer Lars Just web

Under projektets gång använde vi även VR-verktyg (virtuell verklighet) för att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten: Iklädda VR-glasögon gick vi och byggherren igenom bostäderna, säkrade den rätta planlösningen och granskade valda material. Samtidigt kunde vi uppleva utsikten mot den omgivande staden, sedd från de olika flerbostadshusen. För försäljningsändamål användes dessutom drönarteknik i kombination med Arkitemas 3D-modeller.

Ett föregångsprojekt

Projekteringen av Tingstorget har haft stor betydelse för den framtida arbetsprocessen både hos byggherren och internt på Arkitema.Sedan dess projekterar Titania uteslutande i 3D, eftersom de upplevde denna process som säker, exakt och kreativ. För Arkitema var Tingstorget utgångspunkten för en smartare arbetsprocess, där vi fortsätter att digitalisera vårt arbete samtidigt som vi integrerar hållbarhet och stöder ett mer modulärt byggande.

Vill du veta mer om Arkitema Sveriges digitaliseringsstrategi för arkitektur? Kontakta Johan Svahn, Digital Lead Sverige.