Tingstorget - Digital Case

Når digitaliseringen sikrer en social vision

Boligprojektet Tingstoget er tegnet for en ambitiøs bygherre med en stærk social vision. Bygherren Titania omdanner udsatte boligområder til attraktive bydele. Bydele hvor de tilbyder forskellige typer og størrelser på boliger kombineret med rekreative udearealer, og hvor levende underetager integrerer udadvendte funktioner.
 • Titania
  Bygherre
 • Civilbyrån
  Ingeniør
 • Adresse
  Tingstorget, Alby
 • År
  2014-2020
 • Omfang
  45.000 m²
 • Certificering
  Miljöbyggnad silver
 • Arkitekt
  Arkitema

For at realisere denne vision valgte vi fra start at projektere Tingstorget digitalt. For hvordan fordeler man 45.000 bolig kvadratmeter i fjorten etagehuse af forskellige farve, opnår gode arkitektoniske kvaliteter, bygger attraktive boliger og derudover efterlever bygherrens arealkrav? Dertil udgjorde den skrånende klippegrund interessante, men også udfordrende benspænd for den arkitektoniske vision. Løsningen blev at digitalisere projektet fra start. Via en række 3D-modeller fik vi hurtigt overblik over hele området, bygherren kunne følge processen tæt, og vi kunne let og hurtigt integrere nye ønsker eller behov fra bygherrens side.

Solstudie
Løsningen blev at digitalisere projektet fra start

Som BIM-ansvarlig for alle fagligheder, herunder udformning af IKT-manual for procesforløbet havde Arkitema ansvar for den digitale samkørsel på tværs af fagene. Derudover iværksatte vi:

 • I alt fjorten 3D-modeller, én for hvert hus, og samtidig modellerede vi landskabet for at kunne forstå helheden. Derudover en samlet model-oversigt over parkering.
 • Vi etablerede klynger af links til de forskellige lejlighedsmodeller, der muliggjorde hurtige ændringer simultant i samtlige 3D-modeller i forhold til fordelingen af f.eks. boligtyper og antal rum.
 • En projektering hvor vi allerede i de tidlige stadier kunne undersøge dagslysforhold og notere os forskellige materialemuligheder samt udforme et bibliotek af lejlighedstyper, der modsvarede bygherrens krav om tilgængelighed, dagslys, akustikforhold mm.
 • Løbende mødesessioner med alle involverede fagligheder, hvor vi sammen gik igennem modellen. Især det tætte samarbejde med præfab-leverandørerne sikrede værdi til projektet.
Arkitema BIM 023 Photographer Lars Just web

I løbet af projektet brugte vi også VR-redskaber (Virtual Reality) til at sikre den arkitektoniske kvalitet. Iført VR-briller gik vi og bygherren igennem boligerne, sikrede den rette planløsning og gennemgik de valgte materialer. Samtidig gav det mening i forhold til at opleve udsigten mod den omgivende by set fra de forskellige etagehuse. Derudover blev der i salgs-øjemed anvendt drone-teknik i kombination med Arkitemas 3D-modeller.

Et foregangsprojekt

Projekteringen af Tingstorget har både hos bygherren og internt hos Arkitema haft stor betydning for den fremtidige arbejdsproces. Fra nu af projekterer Titania udelukkende i 3-D, da de oplevede en både sikker, præcis og kreativ proces. Hos Arkitema blev Tingstorget startskuddet for en work smarter proces, hvor vi fortsat videreudvikler på en digitalisering af vores arbejdsmetode, der samtidig integrerer bæredygtige overvejelser og understøtter et mere modulbaseret byggeri.


Vil du høre mere om Arkitema Sveriges tilgang til digitalisering af arkitekturen, så kontakt Johan Svahn, Digital Lead Sverige.