Nexus - Digital Case

Fra analoge til digitale landskaber

Med Revit er landskabsarkitekturen på vej væk fra tunge arbejdsgange med bl.a. analoge optællinger af cykelparkering, træer og arealer, og Revit kan i stedet sikre og højne den arkitektoniske kvalitet ved at tilføre projekter værdi igennem digital formgivning.
 • Bygningsstyrelsen
  Bygherre
 • A. Enggaard A/S
  Entreprenør
 • MOE A/S
  Ingeniør
 • Adresse
  Carsten Niebuhrsgade, København V
 • År
  2014-2018
 • Omfang
  6.400 m²
 • Præmiering
  1. præmie i OPP-konkurrence 2014
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema Urban
Kb02

Landskabsarkitekterne kan hele tiden arbejde synergetisk med bygningsarkitekterne og hermed sikre et digitalt flow, som flyder dynamisk i 3D-modellen. Især igennem den tredimensionelle skitsering og projektering i et work-shared program bliver resultatet helstøbte projekter, hvor landskabsdelen er lige så gennemdesignet og varieret som bygningsarkitekturen.


Et digitalt landskab i flow

Et af de første projekter i 3D-programmet Revit, der kickstartede den digitale transformation af Arkitemas landskabsarkitekter, er det terrasserede landskab omkring Nexus-projektet i København. Ambitionen var at etablere en ny, grøn forbindelse gennem byen og et attraktivt uderum. Samtidig var visionen at udforme landskabet med grønne terrasseringer, der optager de i alt fire meters terrænspring, og som integrerer regnvandshåndtering i et ambitiøst klimatilpasningsprojekt, der som en grøn kile placerer sig imellem de to kontorbygninger. En kompleks opgave, der samtidig etableres oven på opvarmede dæk, hvor de to bygninger har forbindelse under jorden. Derfor skulle overgangene imellem landskab og bygning nøje og løbende afstemmes.

Kb01
Arkitema Nexus Landscape 06 web
Via brugen af Revit fremkom et både æstetisk, funktionelt og bæredygtigt design

Landskabsarkitekterne kunne let, dels modellere og skitsere sig frem til de bedste løsninger og løbende have overblik på håndteringen af synlig regnvandshåndtering i forhold til rette volumen og formgivning af LAR-rende og -bassin (Lokal Afledning af Regnvand), dels håndtere lokalplanskrav til terrasseringer, der skulle være i tæt sammenspil med bygningens facadebånd samt sikre tilgængeligheden igennem de grønne terrasseringer, men også via adgang til bygningen. Således blev projektet løbende undersøgt via snit og 3D screen shots, som blev brugt i en dynamisk dialog med bygherren, bygningsarkitekterne, de udførende og øvrige samarbejdspartnere.

Digitalt forum for landskabsarkitekter

For at sikre den fortsatte udvikling af digitale landskaber, har Arkitema Urban etableret et digitalt community med digitalister og LIM-specialister (Landscape Information Modelling), der uddanner og videndeler med landskabsarkitekterne. Her mødes man på tværs af tegnestuens lokationer og bliver opmærksomme på landeforskelle, krav og digitale mulighedsrum. Et af resultaterne af denne strategiske satsning er bl.a., at Arkitemas landskabsafdelinger er blandt landets førende, og løbende udvikler egne landskabsfaglige og parametriske Revit-familier, som f.eks. beplantningstyper.

Vil du høre mere om Arkitemas tilgang til digitalisering af landskabsarkitekturen, så kontakt landskabsarkitekt Marianne Brandt Bundgaard, Digital Lead Urban & Infrastructure DK, SE, NO

Arkitema Nexus Landscape 01 web
Arkitema Nexus Landscape 07 web