Nexus - Digital Case

Från analoga till digitala landskap

Med programmet Revit är landskapsarkitekturen på väg bort från tunga arbetsmoment som exempelvis analoga uppräkningar av cykelparkering, träd och arealer. Med digital formgivning kan Revit istället säkra och höja den arkitektoniska kvaliteten och skapa mervärde i projekten.
 • Bygningsstyrelsen
  Beställare
 • A. Enggaard A/S
  Entreprenör
 • MOE A/S
  Ingenjör
 • Adress
  Carsten Niebuhrsgade, København V
 • År
  2014-2018
 • Omfattning
  6.400 m²
 • Utmärkelser
  1. præmie i OPP-konkurrence 2014
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema Urban
Kb02

Landskapsarkitekterna kan hela tiden arbeta i samklangt med byggnadsarkitekterna och skapa ett dynamiskt digitalt flöde i 3D-modellen. I synnerhet resulterar detta arbetssätt i helgjutna projekt där landskapsdelen är lika genomdesignad och varierad som byggnadsarkitekturen.

Nexus – ett digitalt landskap med flow

Ett av de första projekten i 3D-programmet Revit, som kickstartade digitaliseringen för Arkitemas landskapsarkitekter, är det terrasserade landskapet runt Nexus-projektet i Köpenhamn. Ambitionen var att etablera ett nytt, grönt stråk genom staden och skapa ett attraktivt uterum. Samtidigt var visionen att utforma landskapet med gröna terrasser, som täcker sluttningen på totalt fyra meter och som integrerar regnvattenhanteringen i ett ambitiöst klimatanpassningsprojekt, så att en grön kil bildas mellan de båda kontorsbyggnaderna. En komplex uppgift, och dessutom skulle terrasserna etableras ovanpå uppvärmda ytor eftersom de båda byggnaderna har en underjordisk förbindelse. Övergångarna mellan landskap och byggnader krävde därför en noggrann och löpande avstämning.

Kb01
Arkitema Nexus Landscape 06 web
Användningen av Revit resulterade i en design som är estetisk, funktionell och hållbar.

Landskapsarkitekterna kunde lätt modellera och skissa sig fram till de bästa lösningarna, och samtidigt överblicka regnvattenhanteringen avseende rätt volym och utformning av ränna och bassäng enligt LAR (lokal avledning av regnvatten). Dessutom kunde de hantera lokala detaljplanskrav för terrasserna och deras nära samspel med byggnadens fasadband, samt säkra de gröna terrassernas tillgänglighet och ge åtkomst till byggnaden

Digitalt forum för landskapsarkitekter

För att stödja den fortsatta utvecklingen av digitala landskap har Arkitema Urban startat ett digitalt forum med digitala specialister och specialister på LIM (Landscape Information Modelling) som utbildar landskapsarkitekterna och delar sin kunskap.. Här möts medarbetare från arkitektfirmans olika kontor och skaffar sig kunskaper om nationella skillnader, krav och digitala möjligheter. Resultatet av denna strategiska satsning är att Arkitemas landskapsavdelningar är bland de ledande i landet. Dessutom utvecklar de fortlöpande egna landskapsfackliga och parametriska Revit-familjer, exempelvis planteringstyper.

Vill du veta mer om hur Arkitema kan digitalisera landskapsarkitekturen? Kontakta landskapsarkitekt Marianne Brandt Bundgaard, Digital Lead Urban & Infrastructure DK, SE, NO.

Arkitema Nexus Landscape 01 web
Arkitema Nexus Landscape 07 web