Spaceplanner

Från teknisk data till parametrisk, visuell grafik

I avancerade byggprojekt hanteras hundratusentals olika rum, områden och funktioner. Genom vårt verktyg blir Excel-listor till sympatisk, hållbar arkitektur.

Genom utvecklingen av det digitala verktyget Spaceplanner, som fungerar som plugin till Revit, har Arkitema tillsammans med COWI gjort det möjligt att förvandla teknisk data till visuell grafik uppbyggd av olika variabler, som arkitekter lätt kan flytta omkring och använda när de tar fram nya koncept i 3D.

Nu kan vi med en parameter som till exempel blomdoft räkna ut om doften kan nå fram till cafeterian när användarna öppnar fönstren en varm vårdag. Vi kan alltså lägga till projektspecifika variabler i utformningen av en platsanpassad och unik arkitektur.

Arkitema Digitalization AHS 3 D web
Arkitema Akuttsjukehus Hjelset 01 web

Med Spaceplanner:

  • Får byggherren kontroll över projektets kvadratmeter (arealhantering) redan från början
  • Kan projektet lätt optimeras och ändras, så att byggherren får ett solitt underlag för sina beräkningar och kan ta fram realistiska budgetar (optimering/prissättning)
  • Uppnås kvalitetssäkring (rumsprogrammering)
  • Förenklas användarprocesser som ofta är komplicerade – nu kan användarna med lätthet och i realtid överblicka, ändra och flytta omkring i modellen och se vad konsekvenserna blir (användarmedverkan)
  • Frigörs tid för arkitekternas designarbete (automatisering).
Arkitema BIM 015 Photographer Lars Just web

Från början investerade Arkitema i Spaceplanner för att stödja projekteringen av supersjukhuset Aker i Oslo, men verktyget har sedan dess använts till en rad komplexa projekt; från projektering av universitets- och sjukhusprojekt till tävlingsprojekt i Danmark såväl som Norge och Sverige.

Spaceplanner har utvecklats på flera olika ställen i Arkitema-/COWI-organisationen. Vill du veta mer om Spaceplanner är du välkommen att kontakta Ermin Krupic, Digital Lead och Arkitekt MAA.