Oksenøya bo- og behandlingssenter

Nye muligheter i tidligere flyplassområde

På det tidligere flyplassområdet Fornebu sør for Oslo er man i gang med å skape en helt ny bydel med fokus på bærekraft og et levende lokalmiljø for alle generasjoner. På området kalt Oksenøya etableres det et område i den sentrale delen som inneholder institusjoner for hele området, bl.a. en skole med idrettshall, en barnehage og et bo- og behandlingssenter.
 • Bærum Kommune
  Klient
 • Veidekke A/S
  Entreprenør
 • Adresse
  Oksenøya, Byggefelt 9
 • År
  2019 -
 • Omfang
  18.400 m²
 • Sertifisering
  BREEAM Outstanding | FutureBuilt
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema okenoya bbs altan 01 web

Arkitema har stått i spissen for utviklingen av det arkitektoniske konseptet for den sentrale delen av området, og vi tegner også det kommende bo- og behandlingssenteret til 150 eldre beboere. Her skal det være rom for et godt liv for de eldre og for å skape møter mellom generasjonene, både ved å skape attraktive uterom som inviterer til bruk, og ved å skape steder for felles aktivitet.

Arkitema oksenoya bbs dagsenter cafe web
Arkitema oksenoya bbs terrace web

Senteret er bygget i tre og trapper ned fra fem til to etasjer inn mot sentrum av området. Nederst i senteret vil det komme flere tilbud, blant annet en kafé for hele området. I de øverste etasjene finner man beboerleiligheter samt en stor takterrasse som gir gode muligheter for lys, luft og tilgang til grøntområder.

Bygningen blir oppført etter det norske Future Built-programmet, som dermed sikrer en bærekraftig bygning i høy kvalitet. I tillegg har byggherren, Bærum kommune, bestemt at prosjektet skal sertifiseres under Breeam Outstanding.

Arkitema Oksenoya Behandlingscenter Photo Nils Petter Dale web