Grejsdalsbroen

Ny kombinert sykkel- og gangbru over Grejs Å og jernbanen

I den nordvestre delen av Vejle forbinder Grejsdalsbroen Grejsdalsvej med Store Grundet Skov, og gir en trygg passasje over Grejsdalen for fotgjengere og syklister. Brua forbinder byen på vestsiden av dalen med naturen på østsiden
Arkitema Grejsdalsbroen Photo Christian Søes 03 web

Grejsdalsbroen er mer enn bare en fysisk forbindelse over Danmarks dypeste kløft. Den 128 meter lange brua snor seg fra bebyggelsen på vestsiden over Grejs Å og jernbanelinjen Vejle–Struer gjennom tretoppene til Store Grundet Skov på østsiden. Med tilgang til skogen gir Grejsdalsbroen innbyggerne i Vejle nye muligheter til å nyte det unike rekreasjonslandskapet som skogen byr på.

Arkitema Grejsdalsbroen 01 Credit Erik Balle web

Bruas konstruksjon bøyer seg i en myk S-form over dalen, noe som tilfører en estetisk dimensjon til omgivelsene og sikrer en komfortabel og inspirerende passasje for både fotgjengere og syklister som krysser dalen. Utformingen og plasseringen av gangbrua er nøye gjennomtenkt for å tilby en trygg og tilgjengelig forbindelse mellom de mest optimale punktene i landskapet.

Arkitema Grejsdalsbroen 09 Credit Erik Balle
Arkitema Grejsdalsbroen 10 Credit Erik Balle
Arkitema Grejsdalsbroen 05 Credit Erik Balle
Rekkverket er konstruert av flatstålseptere som er vinklet og vridd 90 grader, og dette skaper et dynamisk spill av lys og skygge

Brua er laget av cortenstål, som med sine brune nyanser harmonerer naturlig med både skogens farger og jernbanen som går under brua. Rekkverket er konstruert av flatstålseptere som er vinklet og vridd 90 grader, og dette skaper et dynamisk spill av lys og skygge og tilfører et kunstnerisk element. Håndlistene har integrerte LED-striper som lyser opp brudekket og rekkverket uten å blende naboene. Grejsdalsbroen er mer enn bare en passasje: Den er en destinasjon og et bevis på samspillet mellom teknologi, estetikk og funksjonalitet i moderne infrastruktur.

Brua ble utviklet i tett samarbeid med spesialister fra CG Jensen, COWIs ingeniører og Vejle kommune.

Arkitema Grejsdalsbroen 02 Credit Erik Balle web
Arkitema Grejsdalsbroen 06 Credit Erik Balle web
Arkitema Grejsdalsbroen section web
Arkitema Grejsdalsbroen Photo Christian Søes 01 web