Grejsdalsbroen

Ny kombinerad cykel- och gångbro över Grejs Å och järnvägen

I nordvästra delen av Vejle förbinder Grejsdalsbroen Grejsdalsvej med St. Grundet Skov, vilket ger en säker passage över Grejsdalen för fotgängare och cyklister. Bron förbinder staden på den västra sidan av dalen med naturen på den östra sidan.
Arkitema Grejsdalsbroen Photo Christian Søes 03 web

Grejsdalsbroen är mer än bara en fysisk förbindelse över Danmarks djupaste dalgång. Den 128 meter långa bron sträcker sig från bebyggelsen på den västra sidan över Grejs Å och järnvägslinjen Vejle-Struer genom trädtopparna till Store Grundet Sundhedsskov på den östra sidan. Med tillgång till skogen ger Grejsdalsbroen invånarna i Vejle nya möjligheter att njuta av det unika rekreationslandskap som skogen erbjuder.

Arkitema Grejsdalsbroen 01 Credit Erik Balle web

Brons utformning böjer sig i en mjuk S-form över dalen, vilket ger en estetisk dimension till omgivningen och säkerställer en bekväm och inspirerande passage för både fotgängare och cyklister som korsar dalen. Utformningen och placeringen av gångbron har noga planerats för att erbjuda en säker och tillgänglig förbindelse mellan de mest optimala punkterna i landskapet.

Arkitema Grejsdalsbroen 09 Credit Erik Balle
Arkitema Grejsdalsbroen 10 Credit Erik Balle
Arkitema Grejsdalsbroen 05 Credit Erik Balle
Räcket är tillverkat av spiror av plattstål som är vinklade och vridna 90 grader, vilket skapar ett dynamiskt spel mellan ljus och skugga

Bron är tillverkad av cortenstål, som med sina bruna nyanser harmonierar naturligt med färgerna i både skogen och järnvägen som passerar under bron. Räcket är tillverkat av spiror av plattstål som är vinklade och vridna 90 grader, vilket skapar ett dynamiskt spel mellan ljus och skugga och tillför ett konstnärligt element. LED-lister är integrerade i ledstängerna och lyser upp brodäcket och räcket utan att blända grannarna. Grejsdalsbroen är mer än bara en passage – den är ett besöksmål och ett exempel på samspelet mellan teknik, estetik och funktionalitet i modern infrastruktur.

Bron utvecklades i nära samarbete med specialister från CG Jensen, COWI:s ingenjörer och Vejle kommun.

Arkitema Grejsdalsbroen 02 Credit Erik Balle web
Arkitema Grejsdalsbroen 06 Credit Erik Balle web
Arkitema Grejsdalsbroen section web
Arkitema Grejsdalsbroen Photo Christian Søes 01 web