Tåsenhjemmet

Et hjem med langtidsplasser for eldre

Visjonen er å skape et gjenkjennelig og trygt sted med identitet og sanselighet - ikke en institusjon. De fysiske omgivelsene skal gi trygge og hjemlige rammer til glede for alle byggets brukere; beboere, besøkende og ansatte.
 • Omsorgsbygg Oslo KF
  Klient
 • Hent
  Totalentreprenør
 • Rambøll, ÅF Engineering
  Ingeniør
 • År
  2017-
 • Omfang
  14.300 m²
 • Sertifisering
  Breeam Outstanding | Plusshus | Futurebuilt
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Tåsenhemmet 5 web

Tåsenhjemmet inneholder 135 nye sengerom med opphold for beboere og besøkende, samt pleie- og personalfasiliteter. I tillegg skal det være et dagsenter med aktiviteter for brukere utenfra, men som dessuten kan tenkes brukt av beboere på sykehjemmet.

Arkitema Tåsenhemmet 4 web

Samtidig har det vært et mål å skape et bygg som fungerer godt i omgivelsene. Det er et inviterende bygg for nærområdet hvor naboer og forbipasserende skal få lyst til å ta i bruk bydelsplassen og de grønne uterommene. Vi tror på at ved å skape liv i uteområdet i form av barn, naboer, beboere og andre så vil det være en berikelse for hele området såvel som for beboerne på sykehjemmet.

Arkitema Tåsenhemmet 1 web
Arkitema Tåsenhemmet 2 web

I Tåsenhjemmet eksponeres tre mest mulig – både inne og ute. Tre har en bløthet og en varme som gjør det behagelig å være nær det. Bygget er et godt Future Built forbilde-prosjekt, med en helhetlig miljøtankegang. Bygget skal leveres som et plusshus og Breeam-Nor sertifiseres til excellent.

Arkitema har arbeidet på prosjektet fra konkurranse og frem til detaljprosjektet.

Arkitema Tåsenhemmet 3 web