Holstebro helsehus

Regionalt helsesenter

Siden Holstebro sykehus har blitt flyttet til det nye supersykehuset i Gødstrup ved Herning, er Holstebro Helsehus etablert midt i Holstebro. Nærmeste nabo er en eksisterende idrettsarena og gir innbyggerne et lokalt helsefremmende tilbud.
 • Holstebro Kommune
  Klient
 • Region Midtjylland
  Klient
 • Niras
  Ingeniør
 • Adresse
  Stationsvej 35, 7500 Holstebro
 • År
  2018
 • Omfang
  11.700 m²
 • Priser
  Årets Sundhedsbyggeri i Danmark 2018
 • Priser
  Vundet totalrådgiverudbud
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Huset er tegnet som en figur med fire avdelinger som dynamisk peker ut i byen, og det markerer seg som et annerledes hus med et svært bredt spekter av helsetjenester med offentlige og private, akutte og polikliniske helsetjenester samt psykiatri. Et hus som sikrer både trygghet og nærmiljø ved at man kan gå til kontroll, rehabilitering og innledende tester uten å måtte reise til et sykehus.

Arkitema Sundhedshus Holstebro 01 Photo Niels Nygaard web

Man ankommer det sentrale ankomstrommet, som ser både lyst og innbydende ut med et stort overlys og med balkonger og gangbroer som bidrar til å etablere et dynamisk og åpent miljø. Fra dette sentrale rommet fordeler husets mange forskjellige helsetjenester seg i adskilte enheter. Med det nye helsesenteret har Holstebro fått en lokal og moderne helsetjeneste, som i sin arkitektur fremmer synergi og helse. Her jobber leger, sykepleiere og terapeuter side om side, slik at tverrfagligheten er i fokus. I tillegg er huset fleksibelt oppbygd, slik at det fungerer som mottak for både helserelaterte besøk og i forbindelse med større sports- og kulturarrangementer i arenaen, som helsesenteret er bygget sammen med og deler kaféområde med.

Arkitema Sundhedshus Holstebro 05 Photo Niels Nygaard web
Det sentrale ankomstrommet er både lyst og innbydende ut med et stort overlys og med balkonger og gangbroer som bidrar til å etablere et dynamisk og åpent miljø
Arkitema Sundhedshus Holstebro 07 Photo Niels Nygaard web

Helsehuset tilbyr et stort utvalg av attraktive oppholdsarealer, som fremstår i lyse og varme trematerialer. Den gode akustikkreguleringen og de skiftende arrangementene er med på å skape et miljø som nedtoner opplevelsen av institusjon og fremmer opplevelsen av en personlig og hjemlig atmosfære.

Arkitema Sundhedshus Holstebro 03 Photo Niels Nygaard web
Arkitema Sundhedshus Holstebro 02 Photo Niels Nygaard web

Sagt om prosjektet

 • Beautiful, flexible setting for a wide range of healthcare services. The building successfully houses separate units with a unifying centre that public and private as well as emergency and everyday healthcare services and psychiatric facilities can see themselves occupy. A very beautiful solution that treats all functions equally.
  — NohrCon Jury