​Mary El​​izabeths Hospital

Rigshospitalets nye barnesykehus

Et nytt nasjonalt barnesykehus til det danske Rigshospitalet. Dette var oppgaven som kom fra Region Hovedstaden, og ønsket var et hus som tok godt imot barna og familiene deres, slik at de kunne føle seg trygge og velkomne i omgivelser som kunne tilpasses barnas premisser.
 • Region Hovedstaden
  Klient
 • 3XN
  Arkitektpartner
 • Kristine Jensens Tegnestue
  Landskap
 • NIRAS
  Ingeniør
 • Adresse
  Blegdamsvej, København
 • År
  2016 -
 • Omfang
  58.000
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema 3 XN Børne Riget 03 web

Fra første øyekast viser ​Mary El​​izabeths Hospital seg som en kontrast til Rigshospitalets rette vinkler. Her er myke former, grønne elementer og varme. Bygningen er designet for barna som kommer hit, og som i mange tilfeller bor på sykehuset over lengre tid. Huset signaliserer at vi har gjort noe helt spesielt for barna som kommer reisende fra hele landet. Samtidig er det et hus som både gir en trygg og god ramme for barna og sikrer og støtter muligheten de har til å utfolde seg, leke og lære mens de er under behandling.

Arkitema 3 XN Børneriget 06 web
Et sykehus på barnas premisser.

I tillegg til selve sykehuset omfatter prosjektet også et pasienthotell der de innlagte barna fortsatt kan ha en normalisert hverdag, og hvor det er plass til både mor, far og eventuelle søsken. For å understøtte at barna og familiene deres skal føle seg trygge og velkomne har ​Mary El​​izabeths Hospital en rekke private soner og flere typer offentlige soner hvor den enkelte kan velge graden av interaksjon med andre pasienter.

Arkitema 3 XN Børneriget 12 web

Barn lærer og lever gjennom lek – selv når de er syke. Designarbeidet bygger derfor på helende arkitektur som, i tillegg til funksjonelle elementer, gir mulighet for lek og kreativ utfoldelse. Dermed er det et sykehus på barnas premisser. Sykehuset har en leken tilnærming som støttes av prosjektets bølgende former, som gjennom de avrundede hjørnene fungerer som en hånd som med spredte fingre åpner bygningen opp mot omgivelsene. Beliggenheten i utkanten av Fælledparken gjør at bygningen åpner seg mot den grønne parken, og på den andre siden inviterer huset byen inn via de gjennomsiktige fasadene. Det grønne temaet vektlegges videre i rom med dobbel høyde som fungerer som innbydende vinterhager, der pasientene har mulighet for en beskyttet tilgang til grønne pusterom som ikke ligger mer enn 20 meter fra sengepostene.

Arkitema 3 XN Børne Riget 02 web
Arkitema 3 XN Børne Riget 04 web

Som en opptakt til arkitektkonkurransen inviterte byggherren barnefamilier med tilknytning til Rigshospitalet til en rekke workshops, som senere dannet grunnlaget for konkurranseprogrammet. Brukere fikk dermed muligheten til å påvirke og sikre et prosjekt som tilbyr best mulige forhold for et helbredende, lærende og lekende sykehus.