LABO

Østre Toten helse- og omsorgssenter

I Østre Toten kommune, nord for Oslo, sto man overfor en rekke utfordringer i forhold til de fysiske rammene for både eldrepleie og hjemmetjenester. Derfor ble det besluttet å samle kommunens helse- og omsorgsfunksjoner i hovedbyen, Lena, i et nytt bygg som skulle romme en rekke fasiliteter rettet mot kommunens innbyggere, samt omsorgsplasser for demente.
 • Østre Toten kommune
  Klient
 • Adresse
  Slettavegen 54, 2850 Lena
 • År
  2017 - 2019
 • Omfang
  12.000 kvm
 • Priser
  Vinder af tilbudskonkurrence
 • Arkitekt
  Arkitema
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 0083 web

LABO er designet for å være et fremtidssikkert og fleksibelt helse- og omsorgssenter med logiske strukturer. Det er også et godt sted å være for både beboere, brukere og ansatte. Vi har hatt stort fokus på alle brukergrupper, og spesielt de demente som skal bo på senteret, for de skal fortsatt ha et godt liv. De skal ha følelsen av å ha sin frihet, men samtidig må vi passe godt på dem, slik at de opplever en økt livskvalitet.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6606 web
Vi har hatt stort fokus på alle brukergrupper
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6649 web

En omlegging av helsestrukturen betyr at senteret er bygget opp i kvadrater rundt atriumgårder. Ved å plassere gangene langs gården kommer det et helende lysinnfall til de demente beboerne. Kvadratene gjør det også enkelt å lage et tilbygg til senteret i fremtiden, noe som også var et krav til prosjektet. Bygget gir generelt god plass til de mange lokale helsefunksjonene, noe som gjør senteret til en god løsning på utfordringen som mange kommuner står overfor.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6591 web
Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6008 web

Med en parterre-løsning blir det plass til parkeringskjeller, hovedinngang, kantine og poliklinisk avdeling på det nederste nivået, mens det øverst blir fysioterapi og to lukkede gårder med boenheter rundt. Dermed blir det naturlige skiller mellom de mange ulike menneskene som skal arbeide, bo og bruke senteret.

Arkitema Östre Toten Photo Morten Brakestad 6264 web