Østfold Sykehus

Optimal logistikk og fleksibilitet
Sykehusets design er inspirert av omgivelsene – de høye, slanke grantrærne, den nærliggende innsjøen og den omfattende furuskogen, som gir pasientene grønn utsikt på den ene siden. På den andre siden forbindes sykehuset med resten av området via beliggenheten direkte ut mot motorveinettet og E6.
 • Helse Sør-Øst
  Klient
 • Arkitema, AART og Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter (NO)
  Arkitekt
 • COWI A/S
  Ingeniør
 • Adresse
  Roald Amundsens Gate 17, Sarpsborg, Østfold, Norge
 • År
  2008-2015
 • Omfang
  89.000 m²
Arkitema Østfold 4975 web

Målet med den arkitektoniske designen er tillitsskapende rammer der både pasienter, besøkende og ansatte føler seg høyt prioritert.

Sykehuset er det eneste i Norge som tilbyr enerom med eget bad til alle pasienter, og de fleste av enerommene har utsikt. Sykehuset Østfold samler fire eksisterende sykehus samt psykiatri, og det dekker den sørøstlige delen av Norge som en del av en strategisk satsing fra den norske regjeringen som effektiviserer og forbedrer det norske sykehussystemet. Sykehuset er designet for å tilby optimal logistikk og fleksibilitet samt nær kontakt med det omkringliggende landskapet, som med sin livsbekreftende effekt støtter opp om pasientenes helbredelsesprosess. Sykehuset dekker et område med 300 000 mennesker i Østfoldregionen og er et av Norges største nybygg.

Arkitema Østfold 5044 5 6 web
Arkitema Østfold 5239 0 web

Både sengepostene og behandlingsområdene karakteriseres av en åpenhet som sikrer optimale rammer for kommunikasjon på tvers av faggrenser.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med totalt 30 ulike brukergrupper.

Arkitema Østfold Sentralsykehus 2 06 Photo Jiri Havran web
Sykehuset dekker et område med 300 000 mennesker i Østfoldregionen og er et av Norges største nybygg
Arkitema Østfold 4845 6 7 forlænget himmel web