Tett hus-seremoni for kreftbehandlingssenter i Bergen

Protoncenter Bergen Construction site

Tett hus-seremoni for kreftbehandlingssenter i Bergen

24 oktober 2023

Ett skritt nærmere ferdigstillelsen av et nytt kreftbehandlingssenter på Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

I forrige uke kunne vi sammen med Helse Bergen og prosjektteamet feire tett hus-seremoni for det nye Protonsenter. Protonbehandling som vil bidra til at flere mennesker kan leve normale liv etter kreftsykdom.


Partikkelterapisenteret på Haukeland Universitetssykehus er en del av det nasjonale virksomhetsprosjektet for innføring av landsdekkende kreftbehandling i Norge. Prosjektet innebærer også etablering av en kulvert og en heissjakt fra sentralblokken ved Haukeland opp til Protonsenteret, slik at dette protonsenteret knyttes nærmere campus på Haukelandsområdet.

Vi ser frem til å oppleve bygget når dørene åpner for pasienter og pårørende, noe som ifølge planen vil bli til våren 2025.

Arkitema har, etter avrop på rammeavtalen, kontrakten som arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt frem til og med ferdigstillelsen av Protonsenteret.

Prosjekteringen foregår i samarbeid med Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA), og utføres i samarbeid med Bygganalyse, Niras og med Rambøll, Multiconsult, og Asplan-VIAK AS som ingeniører på oppdraget.