Hellerup Station, forplads

Revitaliseret forplads for Hellerups 10.000 daglige pendlere

I årevis har området foran Hellerup Station fremstået som et ustruktureret byrum, gennemskåret af Ryvangs Allé og med en uensartet bygningsmasse. Med en helt ny forplads er Hellerup Station blevet en del af et sammenhængende og indbydende byrum.
 • DSB Ejendomme
  Bygherre
 • Arkil A/S
  Entreprenør
 • COWI
  Ingeniør
 • Adresse
  Ryvangs Alle 79, 2900 Hellerup
 • År
  2020 - 2023
 • Omfang
  1.500 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskabsarkitekt
  Arkitema
005 Hellerup St 17 WEB

Omdannelsen af forpladsen ved Hellerup Station er et eksempel på, hvordan inddragelse af stationen i omgivelserne kan forbedre pendleroplevelsen og byens æstetik. Udviklingen har fokuseret på at ændre stationens fremtoning så den ikke længere ligger skjult, men er blevet en indbydende portal. Her bibringer integreret cykelparkering, grønne elementer og udviklingen af en plads med plads til ophold, som elementer, der åbner stationen mod omgivelserne.

006 Hellerup St 01 WEB
004 Hellerup St 26 WEB

Arkitemas primære mål var at etablere en visuel og tilgængelig forbindelse mellem stationspladsen og perronområderne. Dette blev opnået gennem strategisk nedrivning af flere bygninger og skure, hvilket banede vej for en udvidelse af den eksisterende smalle perron og introduktionen af direkte adgang fra pladsen til perron via ramper i begge ender. Rampen mod syd forbindes problemfrit til gangbroen over sporene, hvilket spejler den eksisterende nordlige tunnel passage, og tilbyder således en sammenhængende og flydende bevægelse for rejsende.

099 Hellerup St lys
Pladsens belysningsstrategi skaber øget tryghed gennem en kombination af uniform belysning suppleret med fokuserede lys på strategiske punkter

Den tidligere spredte og utilstrækkelige cykelparkering er blevet styrket gennem et samlet parkeringsområde syd for stationen. Den nye åbne cykelparkering med rønnetræer som et “grønt filter”, skaber en klar, men visuelt permeabel afgrænsning mellem pladsen og perronen. Dette komplementerer den historiske trærække langs med Ryvangs Allé.

Projektet er udviklet af Arkitema, i udførelsesfasen også har varetaget byggeledelsen. Hele processen er sket i tæt samarbejde med bygherren, DSB Ejendomme, samt ingeniørerne fra COWI.

098 Hell fra bro WEB