Skjærvagapet bru

Ett landmärke vid Nitelva i Lillestrøm

Lillestrøms kommun vill bygga en ny gång- och cykelbro som visuellt och trafikmässigt förbinder stadskärnan med ett nytt transformationsområde med skolor, idrottsanläggningar och bostäder. Bron ska utgöra ett tydligt arkitektoniskt landmärke och ingå i ett naturskönt våtmarksområde med översvämningsvallar, vandringsleder och småbåtshamn.
 • Lillestrøm kommun
  Beställare
 • COWI AS
  Ingenjör
 • Adress
  Lillestrøm
 • År
  2021
 • Omfattning
  160 m
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskapsarkitekt
  Arkitema

I den öppna arkitekttävlingen föreslog Arkitema att brons geometri skulle baseras på ett valvslag som skapar en översiktlig trafiksituation och som påverkar skyddade våtmarksområden i minsta möjliga utsträckning. Konstruktionen har en tydlig skulptural form med klar identitet. Viktiga delar av bärkonstruktionen tillverkas av trä med hänvisning till den lokala historiken av träindustri och timmerflottning på Nitelva.

Arkitema Trekurven Cykelbro Lillestrøm C
Arkitema Skjærvagapet bru snitt 1 50 web

Bron har en total längd på 160 meter. Ett centralt fundament ligger mitt i Skjærvagapet och därifrån byggs en snedstagsbro med ett spann på 40 meter till varje sida. Därefter fortsätter bron i vardera riktningen som en genomgående balkbro med tre spann på 20 meter.

Arkitema Skjærvagapet bru oppriss 1 200 800x600px
En viktig målsättning med projektet är att minimera miljöpåverkan.

En hybridkonstruktion av betong, stål och trä gör bron lätt och smäcker. Den nästan svävar över vattnet och det skyddade våtmarksområdet. Överbyggnaden består av huvudbalkar och tvärbalkar av stål samt brodäck av limträelement. Däcket tillverkas av asfalt. Pelarna och däcket av massivt trä hänvisar till den långa traditionen av flottning och bearbetning av virke i Nitelvas vattendrag. Underbyggnaden har ändfästen och pelare av betong som pålgrundas till berget.

Räcket är en lätt konstruktion av stålramar med nät av tunn tråd och ledstång av trä. Det ger textur åt den del av konstruktionen som användaren framför allt interagerar med. Räcket har små spotlights som ger belysning utan att nämnvärt lysa utanför brokanten, varvid omgivningen skonas från ljusföroreningar.

Arkitema Skjærvagapet bru plan 1 200 web

En viktig målsättning med projektet är att minimera miljöpåverkan. Därför sträcker sig bron över naturreservat utan ingrepp i naturen under anläggningsfasen och i permanent läge. Användningen av betong med låg koldioxidpåverkan och massivt trä ger en gynnsam CO₂-budget för bron.

Projektet genomfördes i nära samarbete med broingenjörer från COWI AS.

Arkitema Trekurven Cykelbro Lillestrøm B