Psykiatrisygehus Vejle

Samlar alla funktioner och säkerställer ett öppet och hanterbart psykiatriskt sjukhus

Ett modernt och framåtblickande psykiatrisjukhus nära Vejle Sygehus, men ändå med egen självständighet. Så löd uppdraget som Region Syddanmark gick ut med att bygga Psykiatrisygehus Vejle som ett OPP-projekt.
 • Region Syddanmark
  Beställare
 • MT Højgaard
  Totalentreprenör
 • MOE og MT Højgaard
  Ingenjör
 • Signe Guttormsen
  Konst
 • Adress
  Vejle
 • År
  2014 - 2017
 • Omfattning
  17.000 m²
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 34 web

Byggnaden består av ett kluster med åtta byggnader som elegant bildar ett cirkulärt flöde, där vårdbyggnaderna samt den funktionella och administrativa byggnaden som en sluten ring samlar alla funktioner och säkerställer ett både öppet och samtidigt överskådligt psykiatrisjukhus. Här upplever patienterna en tydligt definierad och trygg miljö som hjälper dem att ta sig tillbaka till vardagen, där de själva kan överblicka mindre sammanhang och allt eftersom ta sig längre ut och röra sig mer i gemensamhetsutrymmena. Utvalda väggar och funktioner är klädda med exempelvis trälameller som ger bra akustik och skapar god stämning. En stämning som är hemtrevlig och ligger långt från känslan av institution.

Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 16 web
Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 10 web

Psykiatrisjukhuset har 91 enbäddsrum fördelade på sex sektioner, en psykiatrisk akutmottagning samt barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning, och präglas av tydligt gröna inslag eftersom landskapet dras in helt mellan byggnaderna och in i gårdsrummen. Utöver det naturliga inslaget har man enkel tillgång till flera olika aktiviteter, bland annat träningslokaler och en hall med massor av naturligt dagsljus. De många glaspartierna som säkerställer ljusinsläpp bidrar samtidigt till att skapa utblick och inblick för alla, vilket har en positiv effekt på bland annat konflikter och konflikthantering.

Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 52 web
Redan ett halvår efter invigningen visade siffrorna på en markant minskning av användningen av tvångsåtgärder, vilket understryker att arkitektur kan ha en läkande effekt på människor.
Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 06 web
Psykiatrisjukhuset tilldelades 2018 det erkända priset International European Healthcare Design Awards som delas ut till sjukvårdsbyggnader som utmärker sig genom sin läkande arkitektur. 

Projektet utvecklades i OPP-teamet i ett nära samarbete med byggherren som pekade ut vilka typer av rumsligheter och uppdelningar som motverkar potentiella stress- och konfliktsituationer. Samtidigt inkluderades patienternas åsikter om arkitekturen.

Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 24 web
Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 07 web
Arkitema Psykiatrisygehus i Vejle Photo Niels Nygaard 01 web