Psykiatrisygehus Vejle

Et åbent og overskueligt psykiatrisygehus

Et moderne og fremadskuende psykiatrisygehus tæt på Vejle Sygehus, men stadig med sin selvstændighed. Det var opgaven, da Regions Syddanmark udbød opgaven om at bygge Psykiatrisygehus Vejle som et OPP-projekt.
 • Region Syddanmark
  Bygherre
 • MT Højgaard
  Totalentreprenør
 • MOE og MT Højgaard
  Ingeniør
 • Signe Guttormsen
  Kunst
 • Adresse
  Vejle
 • År
  2014 - 2017
 • Omfang
  17.000 m²
 • Præmiering
  European Healthcare Design Award 2018
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskab
  Arkitema
Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 34 web

Bygningen består af otte klyngehuse, der elegant hægter sig på et cirkulært flow, hvor klyngehusene og den funktionelle og administrative bygning, som en sluttet ring samler alle funktioner og sikrer et både åbent og samtidig overskueligt psykiatrisygehus. Her oplever patienter en klart defineret og beskyttet atmosfære, der er med til at lære dem at komme tilbage til livet, når de selv kan overskue små sammenhænge og hen ad vejen bevæge sig mere og mere ud i fællesområderne. Udvalgte vægge og funktioner er beklædt med f.eks. trælameller, der sikrer en god akustik og fremmer en god atmosfære. En stemning, der ligger langt fra institution og tæt på hjemlighed.

Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 16 web
Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 10 web

Psykiatrisygehuset rummer 91 et-sengsstuer fordelt på seks afsnit, en psykiatrisk akutmodtagelse samt et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium og er karakteriseret ved et tydeligt grønt islæt, idet landskabet er trukket helt ind imellem bygningerne og ind i gårdrummene. Ud over det naturlige islæt er der nem adgang til flere forskellige aktiviteter, blandt andet træningslokaler og en hal, der har rigeligt naturligt dagslys. De mange glaspartier, der sikrer lysindfald, er samtidig er med til at skabe udsyn og indblik for alle, hvilket har en positiv effekt på blandt andet konflikter og konflikthåndtering.

Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 52 web
Allerede et halvt år efter indvielsen viste tallene et markant fald i brugen af tvang, hvilket understreger, at arkitektur kan have en helende effekt på mennesker.
Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 06 web
Psykiatrisygehuset vandt i 2018 den anerkendte, internationale European Healthcare Design Awards, der uddeles til sundhedsbyggeri, der udmærker sig ved sin helende arkitektur.

Projektet er udviklet i OPP-teamet i et nært samarbejde med bygherren, der udpegede de typer af rumligheder og opdelinger, som modvirker potentielle stress- og konfliktsituationer. Samtidig inddrog man patienternes holdninger til arkitekturen.

Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 24 web
Arkitema Vejle psykiatri Photo Niels Nygaard 07 web
Arkitema Psykiatrisygehus i Vejle Photo Niels Nygaard 01 web

Det siger de

 • De store, lyse, åbne arealer de gør mig tryg. Det er en fantastisk frihed du får som patient. Du er herinde, og du bliver taget hånd om. Men der er stadigvæk nogle ting du selv kan tage hånd om.
  — Patient, Psykiatrisk afdeling i Vejle