Som strategisk rådgiver er vi dedikert til å hjelpe kundene med å oppnå de beste resultatene og løsningene gjennom profesjonell veiledning. Med rådgivningen kan vi analysere, planlegge og implementere strategien som oppfyller kundenes spesifikke ønsker og behov i deres prosjekter.

Arkitema september 2023 79 web

Vi treffer beslutninger på bølgelengde med samarbeidspartnerne

Vi tror på at enhver vellykket designprosess starter med en dyptgående forståelse for kundenes virkelighet og kontekst. Vi stiller spørsmål, utforsker muligheter og skaper en atmosfære av åpenhet og tillit.

Ved å sette oss i kundenes sted og forstå deres utfordringer og handlingsrom kan vi gi dem råd som fører til de mest optimale løsningene. Vi ønsker dermed å skape et miljø som er preget av respekt, dialog og en gjensidig sparring for å nå felles mål.

Portrætter februar 032 web

Oppnå vellykkede resultater med et sterkt partnerskap

Det er vår overbevisning at et godt partnerskap er nøkkelen til å oppnå vellykkede prosjekter. Vi ønsker å være en forlengelse av kundenes team for å kunne skape en god strategi for hele designprosessen. Derfor involverer vi samarbeidspartnerne i beslutningstakingen, skaper en kreativ dialog og drar nytte av deres kunnskap.

I praksis er vår tilnærming basert på en åpen og transparent kommunikasjon. Flere medarbeidere deler sine kunnskaper, nye perspektiver og erfaringer, på samme måte som vi oppfordrer våre kunder til å delta aktivt. Dette skaper en felles forståelse av og eierskap til prosjektet, og sikrer at vi sammen oppnår det beste resultatet.

Portrætter februar 026 web
Vårt mål er å være en uvurderlig ressurs for våre samarbeidspartnere hvor vi gir dem råd, slik at de kan treffe velfunderte beslutninger når det trengs.

Vi er din strategiske rådgiver som skaper arkitektur med fokus på bærekraft og innovasjon

Gjennom vår rådgivning er vi engasjert i å skape arkitektur som går hånd i hånd med flere bærekraftige initiativer. Vår rådgivning innenfor bærekraft og innovasjon er både kort- og langsiktig for å sikre at kundens visjoner og fremtidens krav oppfylles.

Med vår adaptive og helhetlige rådgivningsstrategi sikrer vi at kundene er rustet for fremtidens krav, utfordringer og muligheter. Les mer om bærekraftsstrategien i prosjektene våre her.

Arkitema september 2023 80 web

Mange bedrifter har behov for skreddersydd rådgivning

Med stor erfaring og ekspertise innenfor arkitektur og design kan vi tilby strategisk rådgivning av høy kvalitet som skaper verdi, funksjonalitet og estetikk i harmoni.

Vi kombinerer våre analytiske evner med vår kreative og funksjonelle tankegang for å skape arkitektur som inspirerer og oppfyller kundenes behov og visjoner.

Det er i tilnærmingen til kundene og i samspill med vårt analytiske verktøy at vi bidrar med å definere klare mål og utvikle handlingsplaner som optimerer samarbeidspartnernes prosjekter.

Med andre ord er vi en pålitelig partner som er opptatt av at kundene våre skal lykkes. Vi byr på faglig ekspertise på alle nivåer med den ambisjonen å skape varige resultater som bidrar til vekst og utvikling for kundene.

Hvis du ønsker å høre mer om hvordan vår strategiske rådgivning kan skape verdi for deg og ditt kommende prosjekt, ta kontakt med oss, så tar vi gjerne en uforpliktende prat.

Arkitema Olso 038 web