Vårby Udde

På stedet for Spendrups bryggerivirksomhet opprettes en bydel i nærheten av natur og vann med 1800 boliger

Industriområdet vil forvandles til en tett og pulserende bydel bestående av forskjelligartede nabolag med ulikt design, samtidig som det vil bevare noe av den eldre industrielle karakteren, som igjen får nye former og funksjoner.
 • Magnolia Bostad AB
  Klient
 • Adresse
  Vårby Allé, Huddinge
 • År
  2018-
 • Omfang
  1800 boliger
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema

Vårby Udde består i dag av et industriområde i et viltvoksende landskap med skogkledde åser og grønne daler. Forslaget innebærer i hovedsak lukkede kvartaler som skal komplementere de tilstøtende bydelenes lamell- og punkthus, med kort avstand til natur, vann og brygger. Stedet er Huddinge kommunes eneste kontakt med Mälaren, og utgjør et meget populært badested. I tillegg ligger det ved inngangen til et av Huddinges mange naturreservater, Gömmaren. Strandstripen, som tidligere har vært utilgjengelig, vil endelig kunne tas i bruk av folk.

Området er like stort som gamlebyen i Stockholm, og har plass til like mange boliger. Eksisterende infrastruktur kan tas i bruk, slik som rør for vann og kloakk, og de underjordiske rommene kan for eksempel brukes som garasjer. Torget vil bli bydelens viktigste møteplass, og vil blant annet innbefatte mursteinsbygningen Cigarren, som skal forvandles og få et nytt liv i sentrum. Fra bygningene som rives, kan materialer som murstein og betong resirkuleres og gjenbrukes, eller brukes som en del av landskapsdesignet. En annen måte å redusere karbonavtrykket på vil være å prioritere bruken av fornybare materialer som tre, samt å minimere bruken av ikke-fornybare ressurser.

Boligmassen vil være en blanding av små og store leiligheter fordelt på både utleieleiligheter og sameier, og vil danne en kvartalsby med en byggehøyde på 5-6 etasjer. Boligene vil komplementere den eksisterende bebyggelsen i henhold til et konsept man har benyttet seg av i lignende områder, hvor nybygg kombineres med eldre bebyggelse og skaper basis for utvikling.

Arkitema Vårbyudde 1800905 Cigarrtorget web

I Vårby Udde oppmuntrer man til klimasmart oppførsel for de som bor i distriktet, og ettersom området vil være tett bebygget og ligger i nærheten av offentlig transport, oppfordres innbyggerne til å gå og sykle i stedet for å ta bilen. I tillegg vil kvartalene ha dyrkbare områder i bakgården eller på taket. Offentlig transport ligger tett på, i form av T-banestasjoner i Masmo og ved Vårby gård.

I samarbeid med forskere ved SLU plantes et gardin av trær mot E4/20, hvilket på en gang vil fungere som visuell skjerming, som korridor for planter og dyr, og som partikkelfilter. Grønne tak og fasader vil også, sammen med plantingen av flere trær i området, bidra til å rense luften. Det er imidlertid viktig at man ikke velger et hvilket som helst tre; de bør ha mange blader eller nåler, være både vintergrønne og løvfellende, men ikke så tette eller formet slik at de endrer vindens vei gjennom området.

Prosjektet omfatter også såkalte økosystemtjenester, som er en måte å dra nytte av naturens innebygde funksjoner. Ett eksempel kan være hvilesteder for pollinerende insekter. Et annet er såkalte regnhager, som vil bygges på åpne steder og på strandpromenaden, og som etterligner naturens måte å absorbere og filtrere regnvann, slik at vann blir avledet i rør og kulverter.

Området er for det meste forhøyet, og strandpromenaden er designet for å tåle høyere vannstand i Mälaren, samt for å redusere oversvømmelse.

Axonometri färglagda hus 01 web