Søhusene

Vi vurderer offentlige boliger på nytt

Riddersborgparken i Nakskov hadde utviklet seg til en utrygg, belastet bebyggelse. Ressurssterke familier flyttet ut, og de ensartede boligblokkene i tre etasjer fremstod som nedslitte, identitetsløse og vanskelige å leie ut. Ambisjonene var store fra byggherrens side. Målet var å omdefinere området, rive de gamle boligblokkene og oppføre nye sosialboliger i form av rekkehus.
 • Nakskov Almene Boligselskab
  Klient
 • Boligselskabet Danmark
  Klient
 • Enemærke & Petersen
  Entreprenør
 • Alectia
  Ingeniør
 • Adresse
  Riddersborgparken, Nakskov
 • År
  2013 - 2016
 • Omfang
  13.885 m²
 • Priser
  1. præmie i indbudt arkitektkonkurrence
 • Arkitekt
  Arkitema
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema Søhusene 05 Photo Michael Ellehammer web

Med prosjektet Søhusene har vi definert sosialboliger på nytt. Boligene skal være nærmere bakken, oppføres i gode kvalitetsmaterialer og samtidig tilby opplevelsesrik romlighet. Transformasjonen av Riddersborgparken til Søhusene består av 104 ettplans rekkehus kledd med skifer på både tak og fasader. Husene er oppført på fundamentene av de revne etasjebyggene. Stein og tegl fra de tidligere boligene ble knust og bygd inn som grunnmasse i konstruksjoner, veier og som terrengregulering. Dette er gjenbruk som har banet veien for de interessante nivåforskjellene som er karakteristiske for boligene, og som markerer seg som moderne varianter av sosialboliger og samtidig forholder seg til det nærliggende villakvartalet.

Arkitema Søhusene 12 web
Arkitema Søhusene 07 Photo Michael Ellehammer web
Søhusene tilbyr romlige kvaliteter som ikke er sett tidligere innenfor sosial boligbygging

Søhusene er en forvandlet bebyggelse der inne og ute veves sammen som en attraktiv hageby med en sterk identitet, en hjemlig følelse og boliger som utmerker seg ved sine gjennomlyste og romlige kvaliteter. Et sted hvor folk gjerne vil bo.

I forbindelse med transformeringen har vi gjennomført byggeutvalgsmøter og beboermøter med omfattende beboermedvirkning via bl.a. workshops.

Arkitema Søhusene 08 Photo Michael Ellehammer web