Dragør

Dragør som klimarobust kystkommune

Klimaendringene øker utfordringene med stigende sjøvannstand, stormflod, endrede nedbørsmengder, stigende grunnvann og høyere temperaturer, også i Dragør kommune på Amager i Danmark, som har en lang kyststrekning. Her ønsker kommunen, sammen med innbyggerne, å komme i forkant av en uunngåelig utvikling.
 • Dragør kommune
  Klient
 • COWI
  Ingeniør
 • År
  2020-
 • Landskap
  Arkitema
Arkitema klimarobust kystkommune 11 web

For denne kompliserte oppgaven har vi valgt en løsning som tar utgangspunkt i en såkalt naturbasert kystsikring med absorberende kanter. I motsetning til en hard sikring med delvis reflekterende kanter, er dette en tilnærming som ikke motstår, men heller tar imot vannet og anerkjenner det som en verdi og en naturkraft. Den demper nemlig kraften som vannet skyller inn med, og den gir en mildere overgang mellom land og vann.

Arkitema klimarobust kystkommune 2 web
Klimarobust kystkommune 02

Tilnærmingen omfatter blant annet etablering av diker, som er uttenkt på en ny måte. Med støtte fra de tekniske og landskapsmessige analysene har vi videreutviklet den klassiske diken fra kun å være et anlegg som beskytter lavtliggende områder, til å bli et landskapsmessig grep som kan gjøre langt mer enn bare å holde vannet på avstand.

Arkitema klimarobust kystkommune 6 web
En tilnærming som ikke motstår, men heller tar imot vannet og anerkjenner det som en verdi og en naturkraft.
Arkitema klimarobust kystkommune 5 web
Arkitema klimarobust kystkommune 9
Klimarobust kystkommune

På fastlandet utvikler vi midlertidige og permanente vannlandskap til oppsamling av regnvann, og med en utforming som ivaretar de kulturhistoriske sporene i området. Herfra kan overflødig regnvann føres til laguner, havner og grøntområder ute ved kysten. Bak forslaget ligger en historisk, landskapsmessig, behovsmessig og teknisk analyse, samt en analyse av lovverket. Analysene har dannet grunnlaget for anbefalingene for nøyaktig hvor de ulike tiltakene skal iverksettes.

Arkitema klimarobust kystkommune 10 crop web
Arkitema klimarobust kystkommune 6 web