Ostlänken

Fremtidens jernbane underveis i Sverige

OstOstlänken projektet (OLP) er navnet på den 150 km. lange høyhastighetslinjen som strekker seg mellom Järna og Linköping som en del av det svenske High Speed Rail-programmet som forbinder landets tre største byer: Stockholm, Göteborg og Malmö.
 • Trafikverket
  Klient
 • COWI
  Ingeniør
 • SYSTRA
  Ingeniør
 • Golder Associates
  Ingeniør
 • Bergab
  Ingeniør
 • Adresse
  Nyköping kommun
 • År
  2019-2033
 • Omfang
  1 station, 85 broer, 65 km højhastighedsbane + 20 km regionalbane
 • Arkitekt
  Arkitema

Ostlänken projektet (OLP) er navnet på den 150 km. lange høyhastighetslinjen som strekker seg mellom Järna og Linköping som en del av det svenske High Speed Rail-programmet som forbinder landets tre største byer: Stockholm, Göteborg og Malmö.

Arkitema OLP3 Halladal no tractor web

Den svenske transportmyndigheten, Trafikverket, har delt Ostlänken-projektet opp i fire deler. Den delen av prosjektet som heter OLP3, utvikles av COWI, Systra og Arkitema i joint venture. Arkitema bidrar til å definere adkomstområdene til den nye høyhastighetsbanen og vil sørge for at to nye stasjoner i Skavsta og Nyköping får reisesenterfunksjoner, yteevne og status som en transport hub. Adkomstområdene skal være moderne transportknutepunkter, som vil gjøre det mer praktisk for alle som til daglig benytter Ostlänken.

I samarbeid med bygningsingeniører og landskapsarkitekter i COWI vil vi dessuten utdype og utvikle de arkitektoniske løsningene og designspesifikasjonene for alle bygningsdeler på OLP3-strekningen. Dette omfatter over 67 broer på strekningen. Dette er en kompleks oppgave som vil stille store krav til våre kompetanseområder innad i firmaet. Med ingeniører på huset dreier det seg dermed om profesjonelle tjenester som er egnet til å sikre en rask og bedre integrert design.

Landskapsbron klasse3h
Arkitema OLP3 Skavsta update web

OLP3 strekker seg mellom Sillekrog over Nyköping til Stavsjö. I tillegg til 65 km. med høyhastighetsbane dekker prosjektet også en 15 km. lang sløyfe som forbinder byen Nyköping med High Speed Rail-nettverket og inkluderer to nye stasjoner: Nyköping Reisesenter og Skavsta lufthavn.

Arkitema OLP3 Skavsta web