Regionshostpitalet Gødstrup er vinner av ‘Art Installation Award 2023’

Aart Installation Award

Regionshostpitalet Gødstrup er vinner av ‘Art Installation Award 2023’

9 juni 2023

For en fryd det er å dele at Regionshostpitalet Gødstrup er prisvinner i kategorien «‘Art Installation Award 2023’! Prisen deles ut av Design in Mental Health Network.

Teamet vårt gleder seg over å motta denne anerkjennelsen på internasjonalt nivå, for vårt engasjement, innovasjon og fremragende bruk av integrert kunst som et avgjørende designelement i sykehuset. Supersykehuset Gødstrup ligger i den danske byen Herning. Kunstverkene er utført i meditative farger av den anerkjente kunstneren Erik A. Frandsen, og utfordrer det man forbinder med tradisjonell sykehusdesign.

Disse kunstverkene fungerer som en kraftig positiv distraksjon, som effektivt avleder tankene fra sykdom og andre utfordringer. Det skaper en oppslukende opplevelse og fremmer en følelse av fellesskap blant våre pasienter, besøkende og til og med fremmede. De er et felles samtalepunkt som beriker interaksjoner, og som forsterker en felles følelse av tilhørighet for flere personer på sykehuset,» Rikke Degn, overlege ved Goedstrup sykehus.

"Som arkitekter er vi beæret over å motta denne prestisjetunge prisen. Det er en anerkjennelse av den dype innvirkningen våre design har på livene til pasienter, besøkende og ansatte. Når kunst og arkitektur flettes sammen, bidrar det til å skape et designuttrykk som er mindre klinisk og som dermed utfordrer tradisjonell sykehusdesign på flere måter, utdyper Stence Guldager, Associated Partner og Business Area Manager i Arkitema.

En særlig takk går til Erik A. Frandsen, Peter Flejsborg, Eriks prosjektleder, og IN SITU, som var vår kunstrådgiver fra starten av prosjektet. Denne prisen anerkjenner ikke bare deres fantastiske kunstverk, men inspirerer også vår industri til å fortsette å flytte grensene for hva som er mulig når kunst integreres i helsevesenets arkitektur.

Goedstrup Hospital ledes av Region Midtjylland og er designet i et konsortium med AART, Nordic Office of Architecture Danmark og Arkitema, og i samarbeid med Sweco og MOE Danmark.