Oppstart av forprosjekt for Nye Aker Sykehus

Aker Skitstefase Lavet af Nordic 1

Oppstart av forprosjekt for Nye Aker Sykehus

30 november 2020

Torsdag 26. november 2020 godkjente styret i Helse Sør-Øst RHF oppstart av forprosjekt for Nye Aker Sykehus.

Det er Team Aker, bestående av Arkitema, RATIO arkitekter, Sweco og Erichsen & Horgen, som har vunnet kontrakten for forprosjektet. Bygganalyse deltar også i prosjekteringsgruppen. Kontrakten omfatter forprosjekt med opsjon for detaljprosjektering og oppfølging i byggefase. Prosjektet har en kostnadsramme på 14 milliarder kroner.

(Illustrasjon utarbeitet av Nordic Office of Architects og AART - tidligere skisseforslag for Nye Aker Sykehus)